0 งานที่ The Commercial Company Of Siam
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Strong knowledge of internal audit standards and procedures
 • Good understanding of Technology AI/ML models
 • Professional certification, such as CIA, CISA, CPA
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Deep understanding of Customer Service
 • Leverage Data, AI-powered solutions
 • Strong leadership, Communication, Interpersonal
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in IT solution design, architecture, and development.
 • At least 5 years of experience in a leadership role.
 • Strong analytical and problem-solving skills
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • 5-10 years’ experience of overall accounting function (strong in AR/AP)
 • Experience working in Retail Business with transaction around 700+ per month
 • Good command in English,Having experience having subordinates.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Exciting fintech role in Compliance Team
 • Oversee legal, regulatory adherence
 • Join SCBX's diverse fintech group
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5+ years of experience in DevOps, Software development
 • Familiarity with DevOps tools
 • Knowleadge in Cloud platform like Azure, AWS, or GCP
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิจัยและวิเคราะห์การตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • BTS Siam
 • Business competitor analysis
 • Marketing strategies
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการการปฏิบัติงานทางกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
 • Seeking Fluent English Speaking Legal Manager
 • Join Fast Paced Int'l Law Firm in the Heart of BKK
 • Salary: 120k THB starting plus Annual Bonus
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Strong experience in Big data development
 • Strong coding skills: Apache Spark, Python, SQL
 • Good communication skills (Thai and English)
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • At least 3 years working as a Corporate Secretary or EA in Financial Services
 • Strong analytical skills by working independently and collaboratively
 • Possess excellent written and verbal English communication skills
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายการธนาคารและการเงิน
classification: งานกฎหมาย
 • Experience in compliance advisory roles in the audit/legal/financial services.
 • Strong knowledge of applicable laws, regulations, and industry best practices.
 • Familiar with ISO27001, PDPA, BoT or other relevant standards.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 7+ years of Project Manager in Banking, or Financial
 • Experience with Data related project
 • Good in English Skill
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 10 years exp in Governance, Risk, Data Management
 • Understand and be able to set up Data Governance
 • Work location near BTS Ratchayothin Station
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานไอทีอื่น ๆ งานเทคโนโลยีสื่อสารอื่น ๆ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience and domain knowledge in Banking & Finance
 • Experience in model risk management
 • Experience in MS Azure stack and Databricks
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Expertise in business impact assessments (BIA)
 • Knowledge of standards ISO 22301, NIST SP 800-34
 • Professional certifications CBCI, MBCI / Near BTS Ratchayothin, Hybrid working
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปนิก
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Strong knowledge of Big Data, Databricks, Hadoop
 • Experience in design & Implement data processing
 • Excellent in English.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานระบบรักษาความปลอดภัย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 7+ years of experience in model risk management, with a focus on AI/ML models.
 • Strong understanding of AI/ML model development and validation processes.
 • Proficiency in using modeling tools and techniques.
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการ Account
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Work from anywhere policy (Hybrid)
 • Manage portfolios of SCB’s wealth clients
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Give investment solution to High Net Worth Clients
 • Manage portfolios of SCB’s wealth clients
 • Manage team members to meet KPIs
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
14 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด