แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • 3 years+ in MT Sales, Key Account Management
 • Modern Trade, PSI, Sales Planning, Sales Operation
 • Proactive, Result-Oriented, Work under pressure
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Well understanding on Business Analysis and Process Improvement
 • Experienced in analyzing large and complex data sets.
 • Preferred local Korean; Fluent in Korean, English, Thai Communication
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Consumer Electronics Products (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
 • dealer channels
 • Min 3 Years of work Exp in Sales, Retails
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Management Trainee Program with 12-Months duration
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • Fresh graduates are also welcome
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Experience in a law firm or FMCG environment preferred.
 • Strong background on laws related to a trading company.
 • Fluent in English; Lawyer license required.
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience with web development technologies such as ASP.NET, PHP, Node.js, etc.
 • Basic knowledge of IT operations, planning, Windows OS, networking, etc.
 • Proficient in English for effective communication.
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • At least 5 years of sourcing experiences preferable MNC, electronics business
 • Familiar with supplier and market in Thailand
 • Fluent in English
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • Manage and develop online sales initiatives
 • Develop and administer tailored e-commerce strategies
 • Trade Marketing, Category Manager, KAM Manager
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Plans,optimizes &enhances the shop app experience
 • Drive marketing campaign on the shop app
 • Experience in eCommerce app operation marketing
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Strong knowledge in technical skills - Air Con products
 • 5 years’ experience in a service role as a technical preferably HVAC knowledge
 • Fluent in English Communication
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Product Management, Product Marketing
 • Manage Pricing, Promo, Channel Marketing, Budget
 • English presentation, Data analysis, Crossfunction
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • IMC , Product & Brand Marketing Communication
 • Brand & Product Management , Product lauching
 • FMCG , Fast paced business
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Direct mentorship and training from senior management team
 • Experience in a high growth regional company
 • Competitive compensation and benefits
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - แผนก/ผู้ช่วย
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Account: B2B, Enterprise, Government, Education
 • Min 5 Years+ exp, Good English skills
 • Good in Excel & PowerPoint presentation
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Manage end to end recruitment process
 • Develop recruitment solutions for the organization
 • Lead TA & Employer Branding Initiative/Activities
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้างาน/งานหัวหน้าทีม
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Electronic products and mobile devices
 • Working experience in CRM
 • Customer database-driven marketing and analytics
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Experienced in create Budget and Payment of MT
 • Handle Sales Deduction & Marketing Expense of MT
 • Coordinator to Sales, Accounting and Client
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้างาน/งานหัวหน้าทีม
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Create & organize competencies' framework&roadmap
 • Provide training program to improve the service
 • Experienced in Customer Service Training in Retails Business
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผน
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Well understanding on Business Analysis and Process Improvement
 • Experienced in analyzing large and complex data sets.
 • Fluent in English Communication
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • Performed PFD, P&ID and HMB via process simulation
 • Heat & Mass Balance/ DPDT diagram / Thermodynamic
 • EPC Business
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Regular evaluation of Thai RBC framework
 • Reports in accordance with the OIC guidelines.
 • Own Risk , ORSA and ERM
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้าง
classification: งานวิศวกรรม
 • Minimum 0 - 5 years
 • New grad are welcome
 • Working at Sathorn (BTS Chongnonsri)
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Minimum 7 year of experience
 • Communicator & negotiator with strong analytical
 • Expertise in instrument execution and maintenance
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Bachelor’s degree in medical science as Nurse
 • Min 3-5 years of experience
 • Background in Life insurance business
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Project Timeline / Documentation quality
 • Development and mainternance system
 • System monitoring after implementation
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้าง
classification: งานวิศวกรรม
 • Minimum years of experience 5-10 years
 • Proposal Construction Estimation Lead Engineer
 • Project Construction Planner
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดำเนินคดีและระงับข้อพิพาท
classification: งานกฎหมาย
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
 • ประสานงานสำนักงานคปภ.
 • ตอบหนังสือราชการ
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้าง
classification: งานวิศวกรรม
 • Field Control Engineer
 • Managing of interface issue with area of concerns
 • Have exp direct experiences preferable EPC
25 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่