Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโยธา/งานวิศวกรโครงสร้าง
classification: งานวิศวกรรม
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
  • จัดทำ Operation Report และ วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem)
  • ติดตั้งเครื่องจักรและให้คำปรึกษาในงานซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงาน (Turnaround)
20 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด