แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Create compelling and shareable content
 • Create storyboard and key concepts to materialize into creative content.
 • Stay updated with industry trends and best practices in content marketing.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿15,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • ประสานงานกับทีมการตลาดเพื่อสร้างและดำเนินกิจกรรมโปรโมทเพิ่มยอดขาย
 • เป็นผู้ที่ดูแลและปิดการขายให้เสร็จสมบูรณ์
 • มีความรู้และความเข้าใจในอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้อง
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • ออกโปรโมชั่น แคมเปญ
 • วางแผน สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
 • มีความครีเอทีพ สร้างแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ เสมอ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • พูดเก่ง ขายเก่ง
 • Multi-task เก่งๆ
 • มีประสบการณ์การติดต่อสื่อสาร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿22,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • มีประสบการณ์งานขาย การปิดการขาย
 • สามารถติดตาม ประสานงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Analyze product requirement and design experience
 • Code review of team members' commits as part of CI/CD cycle.
 • Work closely with Product Owners and UX/UI Designer
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • สร้างและจัดการโฆษณาในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
 • บริหารงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูล Campaign
 • วางแผนและดำเนินการโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์
27 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่