พนักงานวิศวกรรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 129 ตำแหน่งงาน
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  พระประแดง
  • มีความรู้ ISO 14001
  • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ขึ้นต่ำอย่างน้อย 3 ปี
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's banner
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการสอน/ การฝึกอบรม
  • “Can do” attitude, มีทัศนคติเชิงรุก
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • ควบคุมโรงงานหรืองานซ่อมบำรุงขนาดใหญ่มากกว่า 7 ปี
  • มีความรู้ด้านงานสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบไฟฟ้าแรงสูง
  • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรี 5 วัน/สัปดาห์
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมโลจิสติกส์ /วิศวกรรมขนส่ง
  • สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระโขนง
  Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
  Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
  บางซื่อ
  • พัฒนาระบบด้วย C#, .net
  • ระบบฐานข้อมูล SQL, Web API
  • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • เศรษฐศาสตร์,บัญชี,บริหาร,วิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ระบบ Ariba (e-Bidding)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : โลจิสติกส์ /วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี TOEIC 500 คะแนน Up
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ,งานราชการ, Hotel
  • สามารถต่อกับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมา งานโครงการ
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : โลจิสติกส์ /วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์เคมี/เคมีเทคนิค/วิศวกรรมเคมี
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาเชิงธุรกิจได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระโขนง
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • วิศวกรรม(อุตสาหการ, Supply Chain, & Logistic)
  • สถิติ(โดยเฉพาะประยุกต์),เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • บริหารงาน Demand และ Supply / การวางแผนการผลิต
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมเคมี /อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพระโขนง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาโท:เกษตรศาสตร์/วนศาสตร์ /วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สามารถขับรถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เป็น จป.วิชาชีพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ Application Development หรือ PMO
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การบัญชีเพื่อการบริหาร /บริหารธุรกิจ
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  ถัด ไป