0 งานที่ Eastern Water Resources Development and Management
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรซ่อมบำรุงงานวิศวกรซ่อมบำรุง
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
  • ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-ควบคุมไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดี
5 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่