• มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Control
 • Manager
 • Development

31 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการทำงานด้านการจัดทำนโยบายหรือแผนงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Masterplans and Large-scale Architecture
 • Multiple Projects around Asia

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficiency in Primavera, MS Project and Microsoft
 • Good command of English and multinational team
 • Possibility to grow professionally

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • MANAGER
 • ผู้อำนวยการ / ระดับบริหาร
 • วิเคราะห์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสในการก้าวหน้าตามสายงานสูง
 • เปิดโอกาสในการนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ
 • เวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้อำนวยการ
 • บริหารระดับสูง
 • วิเคราะห์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -Responsible for Investor relations work of the co
 • -Prepare presentation for company visit, opportuni
 • -Organize Roadshow, Company visit, Opportunity day

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management skills, leadership and time management
 • stock control, team project lead, retail business
 • can work in tight deadline.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate finance,accounting,budgeting,cash flow
 • financial model,project feasibility,TAX planning
 • Ecommerc,logistic services,shipping,transportation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Property sourcing in Sukhuvmit
 • 5 years of Experienced in resale real estate
 • Capacity to analyse, define plans, manage a team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree to Master
 • 10 years or more than or more years of experience
 • Computer literate

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
 • มีความรู้ด้าน พรบ. หมู่บ้านจ้ดสรร
 • ประสานงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • ประสานงาน บริหารจัดการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • very attractive package not to include other perks
 • challenging and rewarding career
 • chance to explore working with foreign superior

9 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Executive assistant
 • Office & Digital project operation support
 • Office purchase handling

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project coordinator/ administrator
 • project assassinate/ Sales coordinator
 • Document control/ IT solution

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 - ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ทุ่มเทในหน้าที่ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • มีความรับผิดชอบ สามารถรับแรงกดดันได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ใจรักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ สามารถรับแรงกดดันได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

VP. Business Development (Energy)

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Background of BD from energy industries in Asia
 • M&A background (pre/during/post due)
 • At least 5 years of management roles

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเรียนรู้งาน
 • ชอบงานท้าทาย ทำงานเป็นทีม
 • โอกาสดูงานสาขาต่างประเทศ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Logistic
 • supply chain
 • warehouse

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • credit management
 • Analysis
 • Retail credit

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business intelligence
 • familiarity with Tableau, Qlikview, Spotfire
 • analytics or management consulting background

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CRM
 • Digital analytics
 • Financial services

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Define product strategy and roadmap
 • Deliver Business Requirement Document
 • Work closely with web designers and programmers

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Buyer
 • Plastics injection
 • Purchasing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supply Chain
 • Logistics
 • CIM

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years working experience
 • Very Good English communication
 • Salary 18,000 or above, Mon-Sat

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี
 • บริหารความเสี่ยง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Chief ,Strategic, Commercial , Officer , transport
 • administrative , management,operation,Finance
 • Accounting, Procurement,performance,generating

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale skill, Management skill
 • communication skill
 • Love exercise

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale skill, Management skill, Marketing
 • communication skill
 • Love exercise

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Organization Development, Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Secretary
 • Property Development
 • stock exchange

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักการเดินทาง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้
 • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง ความเป็นผู้นำสูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

General Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor or Master's degree in Business Admin
 • 10 years of experience in hotel/spa or related
 • Understand Japanese culture and manners

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Change Management Experience (preferred)
 • Minimum of 4 years of experience in the consulting
 • Must have experience developing communication

19 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Degree or higher in HR Management
 • Laws, Business Administration or related fields
 • 10 years plus experience in HR management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed
 • Chance of Promotion

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Executive Secretary
 • Secretary
 • Personnal Assistant

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Company Secretary
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • Bachelor or Master Degree in MBA

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Diploma or Bachalor's Degree in any field.
 • Have experience at least 2 year in admin work.
 • Good command, team work and communication.

19-Apr-18

 

Applied
 • Work closely with Sales and Marketing, Production
 • Over 8 years’ experience in Production Planning
 • Ensure current and accuracy data in ERP systems

19-Apr-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QMR,Quality Management Representative, Oil&Gas
 • ISO , ISO 9001, 14001, TS, 16949 , Define
 • management , audit,Contract

19-Apr-18

 

Applied
 • Well known of toy business in Thailand
 • Growth business with frienly environment
 • Direct with owner for the great result

19-Apr-18

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล