• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี(TOEIC 605 ขึ้นไป)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office คล่อง)
  • สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)

14-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่