แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการงานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ (งานธุรการ )
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office คล่อง)
  • มีบุคลิกภาพดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานกฎหมายอาญา งานกฎหมายแพ่งงานกฎหมายอาญา งานกฎหมายแพ่ง
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
18 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่