• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบและพัฒนาระบบงานระดับองค์กร
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป สามารถเขียนโปรแกรมด้วย JAVA

19 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer
 • Good Knowledge of JAVA Technologies
 • 3-7 years of working experience

20 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work 24x7 shift.
 • Degree of Computer/Telecom Engineering, IT, System
 • Good at English communication and Cloud knowledge

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Head of Technology (SonarKit)

Amity Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. leading a 20+ engineer team
 • 5+ years of Full-stack Dev exp.
 • Strong command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • 3 years experience of Web Developer
 • Designing and building application layers

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree in Computer Science ,Computer Engineer
 • 1 years' experience in programming and website
 • Fresh graduate are also welcome

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bechelor or higher in IT fields
 • Cloud Engineer, Public Cloud, AWS, Azure, GCP
 • Open-Source Technology

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Assurance, Dev-Test
 • Robot framework, NodeJs, MongoDb, Angular
 • Jira, Python, JavaScript, Selenium

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3 year of experience with Data Analysis
 • background from oil & gas industry.
 • Computer Science, Engineering

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solution Architecture & Infrastructure
 • 7+ years’ experience in IT
 • IT infrastructure and Hardware

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in international environment
 • Sales Manager
 • Software Solution Sales

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Cloud Solution
 • AWS, Azure,or Google certification, or the ability

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP
 • สามารถเขียน Functional Specification
 • ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Database Administrator / DBA

G-Able Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Tibero Database,Oracle Database,SQL Database
 • operating system, e.g. Windows, Unix, Linux
 • query language (SQL), e.g. SQL

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Manager

Essoft Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • เพศชาย รู้ฐานข้อมูล PostgreSQL /Network บน Pfsense
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Linux CLI
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 years experience as Solution design
 • Expereince in software and architect design
 • Ability to provide technical consulting on IT

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Front-end
 • Back-end
 • Full-stack

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent communication skills in Thai and English
 • 5+ years of experience with implementing ERP
 • Retail Systems

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gather and analyze business requirements
 • Provide business workflow, screen mockup
 • Good communication with all levels of stakeholders

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Appman Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • fast learner, good communication
 • good team player, customer oriented
 • love challenge, analytical thinking

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior IT Infra
 • Office at Central World
 • Good Command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Global Software Company
 • Healthcare IT experience essential (5+ years)
 • Competitive Salary Package and Career path

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Support
 • IT
 • Information Technology ( support )

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied

Project Developer Manager (Full Stack Background)

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Full Stack Developer
 • Project Manager or Project Management
 • Front End and Back End Developer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Top Level IT Management
 • Digital Transformation
 • Attractive Compensation Package

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Hard ware, Software, Server
 • มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษา และพัฒนาระบบ ERP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related field
 • 2-5 years' solid experience in digital marketing
 • Excellent analytical and reporting skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Python, R, MS Power BI, UiPath
 • Degree in Computer Science and Engineering

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Machine Learning Engineer
 • Data Science,Python,Deep learning,AI
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Intelligent service

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan, manage, and execute project
 • Supervise the development team member
 • Investigate, troubleshoot and Identify

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Strategy
 • Data Roadmap Drafting
 • Management Roles

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior-Junior QA Tester
 • Automate and manual testing
 • Flexible, Team player, Communication skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • project management
 • business transformation
 • consumer electronics

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Extensive knowledge of ERP systems
 • fluent written and spoken English
 • 4 -8 years of project management experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree from Com En, ICT or related
 • Able to do shift work
 • New Graduate

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT infrastructure skills
 • Strong Project Management
 • Good command of spoken and written in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • design, build, QA, and deployment of HR applicatio
 • SQL/ORACLE/MySQL or any database, Web Development,
 • SQL Server, ETL, ASP.NET, BI Report including HR

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น Software Tester
 • สามารถบริหารจัดการเวลา และรับผิดชอบงานในหน้าที่
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Strategy

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Market research, Data analysis
 • Business analysis, Workflow analysis
 • Age not over 35 Years Old

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Server / Network Administrator
 • IT Network Support

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • IT Support / Helpdesk Coordinator
 • IT helpdesk

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of experiences in Pricing / Data Analyst
 • Strong in Pricing/ Marketing/ Financial knowledge
 • Working location near BTS Ploenchit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Engineer / Up to THB 120,000

Kelly Services

กรุงเทพมหานคร

 • 5+ years of exp. in IT or system engineer
 • Strong knowledge in AWS
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MBA/Engineering Management or Computer Science.
 • Ages Maximum 27 years old
 • Freedom to Grow Beyond!

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Loss Prevention (DLP)
 • Symantec Data Loss Prevention และ Titus Data Class
 • DLP Incident Log

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programmer, Developer,web application,
 • Java, Angular, MEAN stack technology
 • Execute Unit Test and System Integration Test

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst, IT, Technology, ERP, System,data
 • Information, project, customer, design, develop,
 • Analysis, cost, support, application, user, code

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • scrum master, IT position, project manager
 • IT Project, Project design, managment
 • IT management, scrum data

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • governance organization's Project with standard
 • Tracking & monitoring the progress of the project
 • Monitor, forecast and budgetproject expenditure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied