แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Luxury business with global standard
 • International work environment
 • People respect and great culture
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Friendly with global teamworking environment
 • Learning organization with career development
 • Minimum bonus guarantee with competitive remuneration package
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿19,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • New graduate are welcome
 • Work from Anywhere Policy
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • SAP BI/BW Consultant
 • Projects Roll Out w/ 6 Asian Countries
 • Exp Manufacturing Industry is a Plus
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in SAP Basis
 • Competitive salary and benefits
 • Opportunity for career growth and development
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • SAP functional consultant
 • Consults with IT Business
 • Module : FI,RE,MM,SD,CO,PP
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿43,000 – ฿63,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, Business Admin
 • Proven experience in IT strategy and IT implementation over 8 years
 • Strong understanding of IT governance frameworks, methodologies, best practices
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Degree in Business, Information Technology
 • At least 3 years experience in CX / ITSM
 • Experience with Freshworks, ServiceNow, Zendesk, Salesforce or equivalent.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • SAP Sales & Distribution
 • SEA Projects
 • Attractive Benefits
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿117,000 – ฿175,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Base salary up to 250,000THB per year
 • Work-life balance: Thailand/ Hybrid Work
 • Group insurance, limit 15Milloins THB per year cover to spouse & kids
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Fresh graduates, less than 2 years
 • Supply Chain Management, logistics, distribution, manufacturing disciplines
 • Excellent problem-solving skills
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Strong knowledge of SQL.
 • Good project experience in data rich environments.
 • Work from home/Hybrid
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Fresh graduates, less than 2 years
 • IT, Computer Science, related disciplines.
 • Excellent problem-solving skills
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Junior Solution Consultant
 • Tech Environment
 • Cyber Security Service, Cloud
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Fresh graduates, less than 2 years
 • Accounting, Finance, Economics, Information Technology, Computer Science
 • Excellent problem-solving skills
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Construction Management, Maintenance Management
 • Project Management, Project Consultant, Implement
 • Excellent Working Environment, Amazing workplace
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Cybersecurity Strategies
 • Risk assessments
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿37,500 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Training and Development for Career Growth
 • 5-day work week, Yearly Bonus, Group Insurance
 • Close to MRT Samyan / BTS Saladaeng
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Fixed Bonus, Performance Bonus, Flexible Benefits
 • Annual leave 15 days, Provident fund, Fitness Gym
 • Health insurance (IPD/OPD), Life insurance, Annual Health Check
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • IOT Solution (ERP SAP)
 • Software Engineering
 • Project Management
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Fixed Bonus, Performance Bonus, Flexible benefits
 • Provident Fund, Health Insurance, Group Insurance(IPD/OPD)
 • Hybrid work, Fitness Gym, Annual leave 15 days
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿50,000 – ฿72,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿220,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Salary up to 220,000 THB
 • Attractive benefits package
 • Permanent role
6 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่