• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการวางแผนและวิเคราะห์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and lead geospatial analysis activities
 • Use outputs of model to identify optimal regions
 • Write reports/peer reviewed articles and publish

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Manager

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male or Female, Age 20-25 years old
 • Bachelor degree or higher in Information Technolog
 • Strong PHP programming skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • เวลาปฏิบัติการ 8.30-17.30 น.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP
 • ่MIS
 • PP,Module

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • An experienced UX designer in Startups environment
 • FinTech knowledge is preferred
 • Passion, adaptability, and teamwork are the keys

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors’ degree in a technical field
 • Experience in software architecture
 • Good knowledge of banking and banking architecture

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Testing

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience as IT security policy, IT audit
 • Experiences in JAVA, HTML, C, C++

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in IT, computer science
 • 3 years of vulnerability management processes
 • computer engineering, Information technology

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Engineering
 • Ability to manage Agile and Non-Agile projects
 • 4+ years of program/project management experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PowerShell scripts and Active directory skills
 • End User Software License management
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Help Desk

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในด้าน SQL, Microsoft Office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in IT, computer science
 • Manage all activities of security administration
 • 3-5 years IT experience in Operating System

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 2 years of exp. as Mobile Developer (Android)
 • Job location - Bangsue
 • .Good Salary + Benefits - Gasoline,PF,Insurance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Having object-oriented perspective, familiar
 • Experience in RPA Tools or Automation Tools

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilitate PJ with Sales for client in Thailand
 • Manage PJ after PO with 3rd party vender
 • Be able to have technical/human skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Service Desk,Helpdesk, IT Customer Support
 • IT Service Management,ITSM
 • Excellent communication in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SEO Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Monitor, assess and react to competitor strategies
 • Degree in IT/ Business/Management/Marketing
 • Knowledge of online marketing and SEO

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Programme Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;Development;Implementation
 • Program Delivery;Risk Management;
 • eCommerce;Stakeholder Management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

NETWORK ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree / Computer Engineering / Computer Science
 • Knowledge in networking LAN, WAN technologies
 • Knowledge of Network Firewalls

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JAVA
 • JEE
 • Web Sevice

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mobile application
 • Python,DJango,Javascript
 • MongoDB,Oracle and PostgreSQL

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Full Stack Web Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • VB.Net , C#
 • Software Applications
 • Core Hospital System (HIS)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PHP
 • PHP Dev
 • PHP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast career advancement
 • Bachelor Degree or Higher
 • Competitive Salary + Commission+ Bonus

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software Technical Consultant
 • Pre slaes Engineer
 • 5++ years of Experience

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Com Sci/ Engineering / IT
 • 5 yrs exp. in application development and design
 • Object-Oriented Design, SOA, UML, SQL Command

17-Nov-17

 

Applied
 • Experinced in MA
 • Strong leadership skill
 • Thai, Male, Age 30-40

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age not over 35.
 • Able to work under pressure and flexible time.
 • Under graduate is fine

17-Nov-17

 

Applied
 • Thai National with excellent command in English
 • Bachalor or Master's Degree
 • Strong technical & analytical skill

17-Nov-17

 

Applied
 • Plan and develop work for mobile application/event
 • C++/C#/Java, experiences in program development
 • Experiences in Unity/Window or Game/Mobile/Server

17-Nov-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • New Graduated / Male, Female / Computer Engineer
 • Software engineer / Embedded System / C#
 • Good English / Japanese ATM Machine Company

17-Nov-17

 

Applied
 • Fluent in Thai and English.
 • Experience in End-to-end testing.
 • Experience in retail industry is a must.

17-Nov-17

 

Applied

Blockchain Developer

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Blockchain Developer
 • mobile development
 • API and Security

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • At least 5 years of experiences
 • Good command of writing and reading English

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • project management
 • Manage project resource allocation
 • software development

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male /Female
 • Must be able to communicate in English
 • Degree in Business Administration

17-Nov-17

 

Applied
 • Experience in IT Recruiting is a plus
 • Experience as Head Hunter is preferable
 • Be a professional IT Recruiter with KBTG

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Assurance (IT)

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with mobile/internet banking tes
 • Experienced with bank in Thailand
 • Good communication in English

17-Nov-17

 

Applied
 • Analytical/quantitative skills.
 • Detail orientation.
 • Excellent problem-solving skills.

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 22-27 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 0 -1 years of experience with User IT Support

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only, age not over 30 years old
 • Good analytical and problem solving skills
 • MS Excel expert and knowledge in IT projects

17-Nov-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality
 • Degree or higher in Computer Science
 • At least 1 year of experience in Web Design

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Computer Information Systems
 • 3 years of increasingly responsible experience
 • Experience with reporting and analytic application

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Personal assistant
 • strong communication in English
 • minute of meeting

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล