• ประเมินสภาพการเจริญเติบโตของพืช (crop condition)
 • ประเมิณผลผลิตพืชไร่ (yield)
 • ปริมาณผลผลิต (production)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of professional working experience
 • Master’s degree
 • Substantial experience in Local Government setting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกษตรกรเรื่องการใช้เคมีเกษตร
 • ขายสินค้าเคมีเกษตร
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สามารถขับรถได้มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและควบคุมงานคนสวน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ตามลักษณะงานได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่มีปัญหาสุขภาพที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักงานบริการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมเนื้องานให้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาหน้างานจริง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ หากมีรถกระบะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานกะกลางคืนหรือล่วงเวลาได้
 • บริหารงานแปลงเพาะปลูกของบริษัท
 • ควบคุมกำหนดแผนงานการเกษตร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ Feed Ingredients
 • สามารถวิเคราะห์ตลาด และหาช่องทางขายใหม่ๆ ได้
 • มีความคล่องตัวสูง และมีทักษะการประสานงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 • Driver

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความอดทน และความตั้งใจในหน้าที่
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

22-Jun-18

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in a related field
 • Work exp in agricultural food production
 • Excellent command of spoken and written English

22-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Animal Husbandry/Doctor of Vet Medicine
 • Minimum of 5-10 years experience in dairy
 • Knowledge in sourcing of agricultural raw material

22-Jun-18

 

Applied
 • Initiative Proactivity High learning ability
 • Pursuit of professional development
 • StrongTechnical skills in the field of agriculture

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี
 • TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550
 • มีประสบการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ISO

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Executive in Agricultural business
 • Experience in vegetable seed buiness
 • Have Horticulture Graduation or related field

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเกษตรทำผักไฮโดรโปนิกส์

21-Jun-18

 

Applied
 • ปฎิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ตามที่ได้รับมอบหมาย

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

21-Jun-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย3ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถขับรถและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in field of agriculture
 • Be circumspectly, carefully person
 • Able to use computer program such as MS office

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plant Breeding
 • Breeder
 • Flower

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช./ปวส.การเกษตร
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์

21-Jun-18

 

Applied
 • นำเสนอสินค้ามะเขือเทศพันธ์ญี่ปุ่น และสินค้าอื่นๆ
 • วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

21-Jun-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Passionate about working in forest environment
 • Experience on forest ecology, biology or related
 • English language proficiency

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช./ปวส.การเกษตร
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์

21-Jun-18

 

Applied

Sales Representative

BD Agriculture (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 2 years working experience in Poultry farm busines
 • Have car with valid Driving license
 • Male - Aged between 25-30

21-Jun-18

 

Applied
 • Cane Agronomists
 • 2-5 year experience in Agriculture business
 • Good English written / speaking

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quick learnerand able to solve unexpected problems
 • Human relation skills.
 • High responsibility.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years working experience in modern farm equipmen
 • Degree in Mechanical/Industrial engineering
 • able to communicate effectively in English

20-Jun-18

 

Applied
 • Proceed in product registration with FDA DOA DLD
 • Provide /Support Government & Regulatory Affairs
 • Manage regulatory database and documentation

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม
 • สำรวจ/เก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และชุมชน
 • จัดทำ/วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพเชิงประเด็น

20-Jun-18

 

Applied
 • Master degree or higher(Doctorate) in Agricultul
 • 3-5 years experience in seed production
 • Fluency in English, verbal and written skills

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป/มีทักษะการพูด ชอบงานขาย
 • สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร/ขับรถยนต์ได้
 • สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Agricultural background
 • 3-5 years experience in service related function
 • English language

20-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางการเกษตร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด- อ่าน- เขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการทำงานของพนักงานรายวัน-รายเหมา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการเกษตร
 • มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

20-Jun-18

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Rehabilitation Field Manager

Erawan Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor's degree or higher
 • Fluent in English
 • Can work at Nongbualumphu Province

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

19-Jun-18

 

Applied
 • • Be the technical leader of country Tech...
 • • Responsible for support the country team
 • • Leader on LCM product launch for BASF

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years in general management
 • Must speak proficient English
 • 5+ years in facility operations

13-Jun-18

 

Applied