แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Manage, track&record financial transactions i.e payments & cash advances
 • Detail-oriented individual with excellent English communication skills.
 • A strong numerical, math skills and handle money accurately
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿24,999 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • ติดต่อประสานงาน
 • สถานที่ทำงาน ติด BTS Charoen Nakorn
 • ฟรีอาหารกลางวัน
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than fifty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • 3-5 years of experience in HR and administration
 • Basic knowledge of Thai labor law and HR best practices.
 • Strong administrative and organizational skills
52 นาทีที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Experience in Administration is preferred
 • Coordinate with Overseas and Thai teachers
 • Fluent in spoken and written English
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • New graduates prefer
 • Provide efficient administrative support
 • Excellent language proficiency in English & Thai
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • new graduates are welcome
 • Excellent administration with logistics knowledge
 • Able to work in Bangna-Trad KM. 19 (Bangplee)
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • ประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
 • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than fifty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
53 นาทีที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • 2+ years of experience as an Executive Assistant to CEO, Managing Director
 • Fluent in English both written and verbal including communication skills
 • Strong planning and organizational skills
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Sales Admin
classification: งานธุรการ
 • Chance to work with international team
 • Coordinate with many stakeholders
 • Flexible office hours & hybrid work
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Proficiency in HRIS systems
 • Experience in HR department
 • Strong knowledge of HR and labor laws
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ กฎหมาย บัญชีหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี และหรืองานทะเบียนหุ้น อย่างน้อย 1 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Work in Fast Paced Law Firm
 • Office is 1 min walk from Nana BTS
 • Professional, Friendly & Fun Work Environment
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่