วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน วิศวกร

  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางกะปิTHB 20K - 35K /เดือน
  • Interested in thermal design and heat transfer
  • Strong engineering knowledge base
  • English proficiency in writing and speaking
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในระบบเครือข่าย (Network System)
  • สามารถขับรถได้
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการโซลาร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ป.ตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าและโซล่าร์
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ป.ตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องมือวัด
  • มีประสบการณ์บำรุงรักษาและวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
  • สามารถขับรถได้