• จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 3 Yrs Exp. in CRM / CS
 • Exp. in Furniture / High-end Product is preferable
 • Strong in operational work and Decision Making

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Exp.in Sales, Project Sale, Interior Design
 • Passion in High-end home furnishing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25 Years old up, Bachelor Degree Architecture
 • Salary Negotiation
 • Benefit : Site Allowance, Uniform, Group Insurance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • รักงานท้าทายและมีความมุ่งมั่น
 • Salary 25-45K, 5.5 working day

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Near BTS Chongnonsee / MRT Silom
 • Performance review
 • Provident Fun Benefit

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in architecture, engineering, bu
 • At least 3 years in real estate development field
 • Have good command of English, computer skills in

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Development
 • Architecture
 • Project Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Architecture, Interior Design
 • Experience, min.2-3 years, in event organizer
 • Good command of spoken and written English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International Company
 • Key Interior Design projects in SEA
 • Office near BTS.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์(ออกแบบตกแต่งภายใน)
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3DMax...etc.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Architecture
 • experience in managing projects at least 10 years
 • Strong leadership, analytical thinking, problem so

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี– โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
 • ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree qualified in Engineering or Architecture
 • 15+ years experience in project management
 • Fluency in written and spoken English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 or more years of work experience in design
 • Skill of AutoCad and 2D & 3D MicroStation
 • High Vocational Associate or Higher

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Engineer
 • High Rise
 • Condominium

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • บริหารข้อมูลเพื่อแนะนำสินค้า
 • บริหารพอร์ตสินค้า
 • บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบและจัดทำ Planogram
 • จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ ยอดขาย
 • ออกแบบและจัดทำ Category Layout

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกแบบ เคลียร์แบบได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years’ experience of inspection experience
 • BA or higher in Engineering.
 • Able to take leadership role within project team

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถอดแบบ เขียนแบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ออกปฏิบัติงานในภาคสนามร่วมกับผู้แทนขายในบางโอกาส

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบก่อสร้างและประมาณราคาได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ออกปฏิบัติงานในภาคสนามร่วมกับผู้แทนขายในบางโอกาส

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวการสร้างปั้มน้ำมันจะพิจารณา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาตกแต่งภายใน หรือมัณฑนศิลป์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุเป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาจากสาขาวิศวะกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม
 • สามารถอ่านแบบแปลน และโคลงสร้างการก่อสร้างได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Commission & Incentive
 • Exp. in selling high-end furniture is preferrable
 • Passion in High-end home furnishing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Western part of Thailand

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Architecture
 • 3 years working experience
 • Good command of English is a plus

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Lat Krabang

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Northern part of Thailand

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

Pa Architects Co., Ltd.

ลาดพร้าว

 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้างบ้านพักอาศัย ตกแต่งภายใน
 • ทำงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied