แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Real Estate
 • Experiences from Developers
 • Architecture
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • ทำงานและเรียนรู้การทำงานกับทีม Senior Architects
 • Result-oriented และสามารถ Work from home ได้
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 40000 - 60000 per month
subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Experience with commercial company projects
 • Bachelor's/Higher Degree in Architecture
 • Good Command of English - Written & Spoken
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿27,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿44,999 per month
subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Head Of Business Development
 • Experience in Architect
 • 15 years experience in Business Development
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Work in Bangkok (Paso Tower, Silom Road)
 • 5 days working
 • Curtain Wall Designer
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿29,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • มีค่าคอมมิชชั่น
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่นได้
 • มีวันหยุดประจำปี 20 วัน
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Flexible working hours – you pick!
 • 10-day vacation per year
 • Free-spending budget on Bartercard up to 20,000 Trade-baht
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Interior Design construction Management, Construction procedure planning.
 • Minimum 10 years’ experience in Interior Design construction field.
 • 5 days working, Silom location, Good Command of English.
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • End to end project management
 • 5 years' experience in project management role
 • Good English command
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปัตยกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
26 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่