การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿33,333 – ฿50,000 per month
subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • Good command of English
  • Strong communication skills
  • Proactive and fast learner
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿26,667 – ฿40,000 per month
subClassification: งานบริหารแบรนด์สินค้า งานบริหารตราสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • Excellent communication skills in Thai and English
  • Proven experience in content marketing with a strong portfolio
  • Familiarity with SEO best practices and content management systems
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด