0 งานที่ Southeast Insurance
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • Company Secretary
 • Good command of English
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Proficiency of medical underwriting
 • Knowledge of Health Insurance Products
 • Flexi Time/ Hybrid Work / Near MRT Lumpini
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Good Command of English
 • Handling all HR Functions
 • Owns a Car
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 1-2 Yrs Exp in Marketing
 • Good Interpersonal, Communication & Professional Selling Skills
 • Good Command or English & Computer Literacy
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 1-2 Yrs Exp in Marketing
 • Good Interpersonal, Communication & Professional Selling Skills
 • Good Command or English & Computer Literacy
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Great opportunity with InsurTech Startup from Indonesia
 • Hybrid working : 3 days on-site
 • Attractive salary
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • New Graduates are Welcome to Apply
 • Good Command of English (Written & Spoken)
 • Customer Service Role
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานขนส่งสินค้า
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Global Impact
 • Collaborate with top-tier brands
 • Logistical Mastery
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Opportunity in SEA’s largest InsurTech starup
 • 5-8 yrs experience in HR operations / HRM and GA
 • Fluent in English, Enthusiastic in fast paced work
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • Hybrid work with well-being workplace.
 • Make a Difference: Offer meaningful work that goes beyond traditional sales.
 • Growth opportunity for professional development and personal advancement.
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • Lead a team of beauty advisors at Watsons to achieve target
 • Have previous experience with in managing beauty advisors
 • Have leadership skill to manage the team
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Minimum 3 years of experience in top FMCG company
 • Experience in handling 7Eleven Lotus’s or Watsons
 • Excellent command of English
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Responsible for leading Ecom performance marketing in marketplace channels
 • Responsible to achieve ROAS targets
 • Develop a disruptive & profitable ecom marketing
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดทำเงินเดือนและค่าจ้าง
classification: งานบัญชี
 • Bachelor’s degree in business administration, Finance, Accounting.
 • At least four years prior experience in payroll accounting/auditing
 • TOEIC score (Listening and Reading Section) at least 855
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานวิศวะอื่น ๆ
classification: งานวิศวกรรม
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • We are setting new standards for luxury travel in Southeast Asia.
 • We live by the philosophy of "Customer Service Wow" at every touchpoint.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Bachelor’s degree in education, psychology, management, or communications.
 • At least four years of experience in training or teaching adults.
 • TOEIC score (Listening and Reading Section) at least 855
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor/ Master’s degree in industrial/mechanical
 • Professional experience of international project management at least 3 years
 • Technical experiences for manufacturing process
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per year
subClassification: งานตัวแทนประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Exciting new business focused on insurance for Web3.0
 • Work closely with the founders to grow the business
 • Flexible working hours, Hybrid work place, Great incentives
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿28,000 per month
subClassification: งานพิจารณารับประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Leading Automotive Marketplace in SEA
 • Top 15 Unicorn Startup in SEA
 • Exiciting Career & Learning Opportunities across SEA
4 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด