การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Handle accounting matters and analyze costing.
 • Experience in accounting for at least 5 years
 • Good command of English & MS Excel is a must.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Minimum 1 years experience in import-export & BOI.
 • Good command of English, both written and spoken.
 • Knowledge of Excel and pivot chart is required.
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Handling process and manufacturing improvement.
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering.
 • Good command of English is required.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Develop applications/websites & support database.
 • Good command of English is preferred.
 • Annual Bonus, Provident Fund, Language Allowance.
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรมและประเมินสถานที่ทำงาน
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
 • Customized Training Solutions
 • Continuous Improvement
 • Cutting-Edge Expertise
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Translate communication from TH-EN to JP.
 • Work experience in manufacturing is preferred.
 • Temporary 1 year contract (renewable).
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรอาคาร
classification: งานวิศวกรรม
 • Experienced in BAS Management.
 • Proactive Problem Solver.
 • Strategic Planning and Collaboration.
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กร
classification: งานกฎหมาย
 • Strong knowledge of Thai Labor laws & regulations
 • Experience in related function at least 3-5 Years.
 • Proficiency in English communication /Good interpersonal skill
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Cutting-Edge PLC Projects : Engage in challenging and innovative PLC projects.
 • Rapid Problem Solving : Swiftly diagnosing and resolving machine malfunctions
 • Global Collaboration and Development : Develop new machines with Japan HQ
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor's degree of Engineering, Technology and Science
 • 0-3 yrs. experiences / New graduated are welcome.
 • Good command in English and computer literacy
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Exp. 1-5 years in Payroll, Compensation & Benefits
 • Preferable exp. in factory and employees volume 500 persons upwards
 • Good skill in English and professional in Excel
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • เงินเดือน
 • สวัสดิการ
 • เวลาทำงาน
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿32,999 per month
subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ทีมคนรุ่นใหม่ไฟแรง
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • An inclusive, collaborative and global community
 • A modern office environment
 • We invest in your professional growth & development
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿52,500 per month
subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • เสพสื่อต่างประเทศ สามารถทำโฆษณาออกสู่ตลาดสากล
 • มีความรับผิดชอบ คุมงานให้อยู่ในภายใต้เวลาที่กำหนด
 • salary: 35,000 - 50,000 มีประสบการณ์ทำงาน
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • marketing manager
 • domestic artists
 • integrated marketing
22 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด