แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานบริการ งานท่องเที่ยว(งานบริการ งานท่องเที่ยว)
  • สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
  • วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ อะไหล่ และสินค้าต่างๆ
  • พิจารณาและตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา สัญญาเเละเอกสารอื่นๆ
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์งานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)
  • Contractor and Work Shifts (Day & Night)
  • Having knowledge in SQL and ETL.
  • Monitor data processing, platform, services
1 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่