0 งานที่ Shiseido
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานสื่อสารการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • Bachelor's Degree in Marketing/Communication/Related Field
  • Excellent Communication Skills Thai & English - Written & Spoken
  • Excellent Interpersonal Skills
22 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด