แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กร
classification: งานกฎหมาย
 • Experience in Data and Technology
 • Knowledge of the PDPA, risk and control
 • English Communication
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Bachelor's degree in a relevant field (Business Administration, Risk Management)
 • Experience in developing and implementing business continuity plans.
 • Professional certifications in business continuity management.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Fixed-Term Contrator
 • 3 years. Automation Engineer or Data Engineer
 • Knowledge in Azure and Databricks technologies
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Contractor and Work Shifts (Day & Night)
 • Having knowledge in SQL and ETL.
 • Monitor data processing, platform, services
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in IT solution design, architecture, and development.
 • At least 5 years of experience in a leadership role.
 • Strong analytical and problem-solving skills
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Strong knowledge ITIL, PMP, Agile, Scrum
 • ISO 27001, Lean IT, TOGAF, IT Governance
 • Excellent English communication
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Proficiency in Databricks, Azure Cloud Platform, GitHub, Terraform, and Python.
 • 3 years of experience in MLOps or related fields.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานไอทีอื่น ๆ งานเทคโนโลยีสื่อสารอื่น ๆ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 7+ years of experience in model risk management, with a focus on AI/ML models.
 • Strong understanding of AI/ML model development and validation processes.
 • Proficiency in using modeling tools and techniques.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคณิตศาสตร์ งานสถิติ งานสารสนเทศศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Experienced in software engineering and code architecture design.
 • Extensive knowledge in statistics, ML/AI algorithms.
 • Development tools including Python, Version Control, and SDLC fluently.
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสถาปนิก
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5+ years of IT experience with in Global IT environments
 • Experience in organizing complex technology solutions
 • Strong understanding of enterprise architecture principles and best practices.
27 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่