แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กรงานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร)
 • 5 yrs of experience, internet research, inside sales, head hunting, recruitment.
 • Strong English communication, interaction and influencing skills
 • up to 70K + Remote work
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานวิศวกรซ่อมบำรุงงานวิศวกรซ่อมบำรุง
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
 • Bachelor's degree in mechanical or electrical or electronics or engineering
 • Experience as Sales Engineer
 • Japanese : JLPT3 up , English: Conversation Lv. Up
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนกงานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป(งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป)
 • Bachelor's or Master's degree in business, marketing, engineering
 • 10 years of experience in a GM or higher position in the materials and metals
 • Good command of English (Business Level)
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • BONUS, Toeic allowance, Employee Money Award, Anniversary Money
 • Proficiency in English communication, TOEIC 600 up
 • In-depth knowledge of ISO 9001, IATF 16949, and other relevant quality standards
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานธุรการงานธุรการ
classification: งานธุรการ (งานธุรการ )
 • Japanese: At least JLPT 3 up
 • Have working experience as a Japanese Interpreter at least 3 years
 • Bonus, Free shuttle bus, Housing allowance
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Supportงาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)
 • Bachelor's degree (any major)
 • Experience in EV Car business is a big plus
 • Fair command in English communication
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลางานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Bachelor degree in Engineering
 • At least 10 years work experience as Forging business
 • Bonus, Commuting allowance (from home to office)
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานขาย(งานขาย)
 • Demonstrated ability in business-to-business sales
 • Minimum 5 years’ experience on similar activities
 • Bonus based on company and personal results, Company car
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานบัญชี(งานบัญชี)
 • 10 years in Financial and Accounting, Business Administration, Cost Control
 • Good command of English (Business level or above)
 • Lunch free, Health insurance, Company shuttle bus, Bonus
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)
 • Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science
 • Minimum 10 years experience in IT Function
 • Transportation support, Company Loan, Group Insurance
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Degree gained in Mechanical, Automotive, electrical, or chemical Engineering
 • 15 yrs exp in automotive parts manufacturing and 5 yrs+exp in assembly process
 • Able to communicate fluently in Thai and ideally English
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - บริษัทจัดหางานงานสรรหาบุคลากร - บริษัทจัดหางาน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร)
 • Hybrid work 3 office days / Flexible work hours
 • เดินทางสะดวก BTS ชิดลม
 • ประสบการณ์ sales (recruit) 1-2 ปี
28 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Bachelor degree in related field.
 • Textile industry or manufacturing environment.
 • Especially working experience the night shift.**
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร(งานการตลาด งานสื่อสาร)
 • Bachelor's degree in Business Administration, Marketing, Management
 • Experience in marketing, automotive business and Plastic Injection for 5 years
 • Have communication skills Good level of English
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรยานยนต์งานวิศวกรยานยนต์
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
 • Knowledge in CANBUS
 • Experience in EV Car business is a big plus
 • Fair command in English communication
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿93,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Good knowledge for safety law management
 • 10 years in GA functions in manufacturing
 • Housing allowance, BONUS 4-5 months, OPD
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานงานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Bachelor’s degree or above in business solutions or other related
 • Experience using sales tracking or customer relationship management(CRM)software
 • Management level experience
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿65,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพงานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Bachelor Degree of Engineer or equivalent qualification.
 • Minimum of 5-7 years’experience in supplier quality in manufacturing.
 • Experience in the manufacturing of the plastic bags.
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)
 • Bachelor's degree of higher in area of Computer Engineering, Computer Science
 • Minimum of 10 years' experience of IT experience in IT Network, Infrastructure
 • Performance Bonus (4-5 months)
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานทดสอบและควบคุมคุณภาพงานทดสอบและควบคุมคุณภาพ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)
 • Transportation support, Free meal, Bonus, Medical fee
 • Minimum 3-5 years’ experience in plastic industry.
 • Experience in multinational company is an advantage.
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งาน Lab งานบริการด้านเทคนิคงาน Lab งานบริการด้านเทคนิค
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี(งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี)
 • BONUS 4- 5 months, Transportation support [บางแสน เฉลิมไทย บ้านบึง]
 • More than 5 years working experience as R&D in Automotive manufacturing.
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer / Mechanical Engineering. Or related
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานวิศวกรกระบวนการผลิตงานวิศวกรกระบวนการผลิต
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
 • Transportation support, Free meal, Bonus, Medical fee
 • Bachelor degree of higher in Engineering or any related field.
 • At least 3 - 5 years working in manufacturing industrial environment.
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลังงานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • At least 10 years work experience as Purchase/Procurement job
 • Good command in English
 • Position allowance, Phone allowance, Meal allowance
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกลงานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
 • Experience with process improvements (Lean process, Kaizen, and/or Six Sigma)
 • Degree in Mechanical Engineering or related fields
 • Performance-based annual bonus, Transportation support
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿110,000 per month
subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลางานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Bachelor's degree in Engineering
 • More than 10 years in production and 5 years in Production in packaging
 • Allowance, Provident fund, Group insurance & Medical insurance (After probation)
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿54,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหารงานบริหาร
classification: งานบัญชี(งานบัญชี)
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business, or a related field
 • Minimum of 7 years experience in accounting and finance
 • CPD License
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนงานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
 • 3- 5 experience in a similar role within the same industry
 • Experience M&A Chain Resterunt or Logistic Business
 • Strong Microsoft Excel skill for financial modeling and data analytics
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหาร - ภายในองค์กรงานบริหาร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร(งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร)
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources Development or related field.
 • At least 6-8 years' experience in Training and HROD function.
 • Excellence in communication and presentation preparation skills
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลางานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
 • Bachelor Degree in Industrial, Mechanical Engineering or related field
 • At least 10 years experience in Production is preferred
 • Food Allowance, House Allowance, Travel Allowance
21 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่