0 งานที่ Q Hunter
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารแบรนด์สินค้า งานบริหารตราสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Global Company
 • Hybrid working, BTS Location
 • Great Salary and Benefits
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Thailand Direct / Indirect Tax (Hybrid Working)
 • Audit tax agencies in ASEAN region
 • Proficiency English
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Global company
 • High salary with good benefits
 • Quality Engineer
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿55,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Nakhon Pratom based / Working Mon-Sat
 • Preventive Maintenance / Utility / Machine Break Down
 • Manage Team
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานบริหาร - สโตร์
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Oversee store operations and drive sales
 • Fluent in English or second language
 • Global luxury brand
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Chinese-Thai bilingual (Business level of Thai and Chinese communication)
 • Accounting and Financial tasks
 • Business: Financial Service
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Global Retail
 • Muti culture/working Environment
 • WFH Policy
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรซ่อมบำรุง
classification: งานวิศวกรรม
 • Proficiency in preventive maintenance, TPM, or WCM.
 • Familiarity with SAP PM and MMS.
 • Minimum 5 years of maintenance management experience.
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • International company in food processing machinery industry
 • Good salary with commission
 • Sales execution / Sales representative job
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿55,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 100% Work From Home
 • Regular leave structure
 • Best Projects
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿180,000 – ฿250,000 per month
subClassification: งานพัฒนาองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • HR Transformation, organization development
 • New HR Process
 • HR branding
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานวิศวกรรม
 • Overseeing Factory's safety operations, equipment, training, reduce risk
 • Experience from food industry is a must
 • Good command of English
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • At least 5 years of experience in IT team management
 • Exp. in Project management, Programming
 • Good communication skills in English and Thai
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหารจัดการบัญชีและงบประมาณ
classification: งานบัญชี
 • Cost Accounting, Manufacturing
 • Month- end close process
 • CPD is plus
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานขนส่งสินค้า
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Pricing, Freight Forwarding
 • Excellent command of written and spoken English
 • Tableu, PowerBI and QlikView
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Knowledge and experience in Equity/Stock market
 • Holds an Investment license (e.g., IC, IP, or a related license)
 • Good command of Chinese with HSK Test
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบริหารแบรนด์สินค้า งานบริหารตราสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • e-Commerce Content Management
 • Good English
 • Multinational Working Environment
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Leading Construction Industry Business
 • Attractive packages with great benefits
 • Office located in Bangkok CBD, hybrid working
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Manage and supervise inspect the quality of product (canned food)
 • Experience working in product quality insurance for not less than 7 years.
 • Have skills and knowledge in canned food
28 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด