แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Globally recognized gem testing laboratory
 • Comprehensive benefits package with 5-day work week
 • Assist in business start-up project in Thailand
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • To join of the leading power & utilities producer
 • To be a part of FAST-GROWING company
 • Development programs & career opportunities
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,000 – ฿24,000 per month
subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - สำนักงานกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Tax Accounting, Book Keeping, VAT , VAT return, Tax risk review, Data Analysis
 • Global mobility services, International Clients, Tax Advisory, Reporting
 • Client Management, Business Process Outsourcing, English Communication Skill
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Previous experience in customer support, client services, sales
 • Strong verbal communicator
 • Customer-focused for positive customer experience and resolution
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Responsible for overall data architecture design implementation of data platform
 • Analyze source data & perform data ingestion in both batch
 • Design data organization structures and taxonomies from multiple data sources
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Handling a wide range of admin tasks, contributing to success of the Academy
 • Work collaboratively with cross-functional teams in pleasant environment
 • 6-day work week, in our Academy at Samyan Block 28
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • At least 3 years in performing secretarial role
 • Good communication and presentation skills
 • Well organized and managable under tight shcedule
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Experience in Administration is preferred
 • Coordinate with Overseas and Thai teachers
 • Fluent in spoken and written English
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Experience in offshore steel structures design
 • Detailed design of offshore platform
 • Minimum 3 Yrs exp.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Join an international team
 • Assist travellers worldwide
 • Communicate and coordinate logistic arrangements
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿25,000 – ฿37,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Bachelor's degree in accountancy
 • Good command of written and spoken English
 • Working experience in SAP is a must
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานพนักงานต้อนรับ
classification: งานธุรการ
 • Global Real Estate Company
 • At least 3 years in related field
 • Ability to multitask and prioritize tasks in a fast-paced environment.
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานบริการลูกค้า - ลูกค้าสัมพันธ์
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Customer Service and Medical Assistance
 • Thai Speaking and professional fluency in the English will be essential.
 • Previous work experience in medical assistance or in tourism
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Excellent language proficiency in English and Thai
 • A good level of spoken Mandarin Chinese
 • Thai Nationality only
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • At least 5 years in Tax, Accounting, and Transfer Pricing at Manager level
 • US & Thai GAAP, BOI, SOX, strong SAP and Excel with CPA or CPD
 • Account Reconciliations, Tax Filing and Submission process
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริการธุรกิจและที่ปรึกษาองค์กร
classification: งานบัญชี
 • 5 Yrs Exp in Accounting Role w/ Management Skills
 • 5 Yrs in Accounting Firm
 • Fluent in English is a Must
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • You will be the first point of contact for our esteemed institution
 • Dynamic and supportive work environment
 • Opportunities to enhance your skills and expand your knowledge in administration
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Tax Accounting, Book Keeping, VAT , VAT return, Tax risk review, Data Analysis
 • Global mobility services, International Clients, Tax Advisory, Reporting
 • Client Management, Business Process Outsourcing
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿37,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Fast-Tracked Learning & Diverse Experience
 • Supportive Environment & Growth Potential
 • Become a Tax Professional
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานตัวแทนท่องเที่ยว
classification: งานบริการ งานท่องเที่ยว
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Familiar with specialty chemical / ingredient distribution
 • Knowledge of operations and key factors impacting an integrated supply chain
 • Good command of English
18 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่