0 งานที่ Processing Technology Thailand
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿32,000 – ฿48,000 per month
subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • EVs and ESS Battery Cell Manufacturing
 • Able to work at Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong.
 • Recruit for 24M Technologies (Thailand) - Battery Lithium-Ion cell Manufacturer
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโทรคมนาคม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Project Manager, Project management
 • Turnkey projects, TRUE&DTAC project.
 • Telecommunication Engineering
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿32,000 – ฿48,000 per month
subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • EVs and ESS Battery Cell Manufacturing
 • Able to work at Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong.
 • Recruit for 24M Technologies (Thailand) - Battery Lithium-Ion cell Manufacturer
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรกระบวนการผลิต
classification: งานวิศวกรรม
 • Continuous Improvement (CI)
 • Operational Excellence
 • Process
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งาน Settlement
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Permanent employee
 • Good benefit
 • Good training to help you develop better in Accounting.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Handling process and manufacturing improvement.
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering.
 • Good command of English is required.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿32,000 – ฿48,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • EVs and ESS Battery Cell Manufacturing
 • Able to work at Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong.
 • Recruit for 24M Technologies (Thailand) - Battery Lithium-Ion cell Manufacturer
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿32,000 – ฿48,000 per month
subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • EVs and ESS Battery Cell Manufacturing
 • Able to work at Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong.
 • Recruit for 24M Technologies (Thailand) - Battery Lithium-Ion cell Manufacturer
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor/ Master’s degree in industrial/mechanical
 • Professional experience of international project management at least 3 years
 • Technical experiences for manufacturing process
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Develop applications/websites & support database.
 • Good command of English is preferred.
 • Annual Bonus, Provident Fund, Language Allowance.
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • A career with an innovative international market
 • Ongoing career development and training
 • Open and collaborative culture
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการโปรแกรมและโปรเจกต์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Working with global and multicultural company
 • Explore new technologies and experiences
 • Good benefits and work life balance
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานออกแบบอุตสาหกรรม
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Food Manufactoring, Food Engineering, Food Science
 • Good English
 • Packaging Industries,Materials, Formats, Processes
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿27,000 – ฿39,000 per month
subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • housing allowance
 • company shuttle
 • free lunch
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor/Master graduation with Mechanical
 • experience and in plastic mold industry
 • Good communication skills
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรซ่อมบำรุง
classification: งานวิศวกรรม
 • Experience minimum 5 year
 • Basic Problem solving skill
 • Molding injection repair and service
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor or relate graduation with Industrial Engineering /Mold & Die engineer
 • Previously experience in mold/tooling design is an added advantage
 • Able to use 3D NX, CAD/CAM ,Solid work, Inventers
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor's degree or master's degree in logistic or related field
 • Experience in logistic or material planning is advance
 • Logical thinking and continuous improvement idea
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor's degree in logistics or related field
 • At least 3 yrs of management level of material procurement & production planning
 • Good command in English
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวะอื่น ๆ
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor's degree with engineering background
 • Exp.for quality in process for manufacturing
 • Has Quality background and Good in English
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • 3-5 year experience
 • Good command in English
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Industrial/Automotive Engineering
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Bachelor’s or master’s degree (Engineering, Human Resource or other fields.)
 • English communication is mandatory and fluent in English presentation
 • Have knowledge about competence qualification
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Bachelor's degree or master's degree in Occupational Safety and Health
 • Good command in English
 • Safety professional certificated, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certificated
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • CCTV, access control, or security solution project
 • Strong connection, familiar with education sector
 • Strong in English, communication, presentation
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Leader for overall souring function management
 • Experient in mechanical background
 • Good English communication Skill
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Possess experience in HR or Admin functions
 • Good command of Chinese with strong communication
 • Strong coordination and problem-solving skills
9 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด