Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
  • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้
12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานขายทางการแพทย์
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
  • ระดับปริญญาตรี สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือทางการแพทย์มากกว่า 5 ปี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายทางการแพทย์
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
  • ระดับปริญญาตรี สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือทางการแพทย์ 3 ปี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
26 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด