แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเสมียนกฎหมาย งานทนายความ
classification: งานกฎหมาย
  • ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป สาขานิติศาสตร์ (กฎหมาย)
  • ประสบการณ์การทำงานด้านว่าความ และตรวจสัญญา 5 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพทนายความ
19 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่