แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • @Pakchong, Nakhon Ratchasima
 • Require 2 years experiences in HR
 • Intermediate level in English
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿14,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Respond to and resolve IT support tickets in a timely manner
 • Set up and configure hardware, including PCs, laptops for new employees
 • Offer technical support to end users.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Shift work, Hybrid work (3 days - WFH. 2 Days at office)
 • Open for New graduated and experienced
 • Good command to fluent in English
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • AR Accounting
 • SAP Skill Required
 • Good English Communication Skill Required
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานขนส่งสินค้า
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Japanese company
 • Logistic industry
 • 5 days working
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in PLC, SCADA Programming
 • Maintenance activity for factory automation
 • Experience in maintenance environmental
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿90,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานวิศวะอื่น ๆ
classification: งานวิศวกรรม
 • Chemical manufacturing company
 • 10+ years in power plant & utilities is required
 • Good English Communication skills
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Cutting tools manufacturing
 • 1 year as machinery technician, process technician
 • English communication skill is a must
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • Japanese company
 • Good benefit & welfares
 • Industrial equipment materials business
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿120,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • 5+ years of finance and accounting experience in international company.
 • 3 -5 years as supervisor / manager experience.
 • Good communication in English.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานวิศวกรโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • BA in Electrical Engineer, Mechanical Engineer, Industrial Engineer)
 • Experience and knowleadge in Project Management
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Customer Service (sea forwarding)
 • BTS Sala Daeng / MRT Si Lom
 • 5 working days and high benefits
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานเจ้าหน้าที่บัญชี/งานเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
classification: งานบัญชี
 • At least 5 years’ experience in Accounting Field
 • Solid knowledge in AP or GL (Closing monthly/yearly)
 • Having background from trading company (import & Export material)
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - สโตร์
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • DC/ Factory Manager Up to 100K with Good English
 • 10 yrs of experience in Fresh/Frozen Food business or Food Manufacturing
 • Experience of 3 parts: Product, Warehouse, Logistic in Food industry
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • 3+ years as Sales (Machinery/ Hospital solution/ Food Machine)
 • Possess driving license
 • Good benefit & welfare / 5-day working
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Well known Japanese company
 • BTS Ploen Chit
 • IT infrastructure services
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรกระบวนการผลิต
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor's degree in engineering, Process engineer, Technician or related field
 • Good Command in English
 • Good beneft & compensation
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Good Command in Chinese (HSK 5)
 • Bachelor's degree in any related field
 • Welcome Fresh Grad
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Bachelor’s degree in any field
 • Own car and driving license
 • At least 3 years of Sales Experience in Logistic Field
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 5 years' experience in IT Manager or related from retails business
 • Experiment in POS system
 • Good Benefit & Welfare
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿90,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Chemical manufacturing, International company
 • 10+ years of warehouse management from manufacturing
 • Strong command in English is required
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿90,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานประกันภัยอื่น ๆ งานกองทุนเกษียณอื่น ๆ
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Head of Customer Service and Operation Analyst
 • Need experience from insurance company)/ Operation manager exp is preferred
 • Salary Up to 120K with good benefits/ Near BTS Surasak (Flexible working hours)
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Application Support
 • Software Tester
 • IT Support
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • experience in Planning and Strategy, Sales Planning
 • 3+years' experience in Marketing management/Sales & Marketing
 • experience in Salesforce CRM (Prefer)
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Japanese Level ( up to N3 )
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Driver’s License
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿89,999 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Japanese company
 • Good benefits & welfares
 • Construction business
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - เครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่