แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Bachelor's or Master's degree in any field
 • At least 15 years of experience in Real Estate business and managerial roles
 • Prior experience in the commercial real estate industry
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการการปฏิบัติงานทางกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
 • To own and lead the legal agenda in Thailand
 • 5-10 years of experience in both law firms and in-house legal roles.
 • Advanced proficiency in English
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวะอื่น ๆ
classification: งานวิศวกรรม
 • Lead new product development
 • Ensure products meet specifications, safety regulations, and quality standards
 • Verify compliance for local and international markets before launch.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • To functions support administrative to Sales
 • To assist Sales in preparation of presentation materials
 • Manage data and systems accurately and efficiently
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 3-5 years of experience in warehouse sale
 • Able to understand business, customer needs and recommend suitable service
 • Good in English, both of written and spoken
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวะอื่น ๆ
classification: งานวิศวกรรม
 • Significant career growth opportunities
 • Competitive compensation
 • Challenging and diverse international assignments
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานขาย
 • 5+ years from FMCG business with managing TT channel is a must
 • Experience with Distributor management strongly preferred
 • Able to work in upcountry
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานบัญชี
 • 4 years of working experience with purchasing roles
 • Experience from FMCG or Retail Business
 • Good computer literacy in Excel, PowerPoint and SAP
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 5-10 years of working experience in Import or BOI
 • Experience in food & beverage products or ingredients business
 • Skilled in SAP or Power BI
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in Overall Accounting functions
 • Experience in Japanese Company
 • Experience in Transfer pricing report
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • 8+ years in personal care/cosmetics sales
 • Proficient in written and spoken English
 • Excellent communication and networking skills
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • Lead strategic sales initiatives within the industrial automation sector
 • Competitive salary package with benefits
 • Opportunity to contribute to the growth and expansion of the company
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธนาคารอื่น ๆ งานการเงินอื่น ๆ
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Degree or higher in Business Administration, Finance, Economic
 • 7+ years experienced in unsecured personal loan or revolving bal of credit card
 • Good command of English
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 5+ yrs FMCG capacity planning exp.
 • Proficient in S&OP principles, tools.
 • Good command of English both written and spoken.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • 6+ years in Solution Design/Logistics/Engineering
 • Expertise in 3PL design, costing, WMS implementation
 • Proficient in written and spoken English
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • 5 years as HR Generalist
 • Skilled in recruiting, employee admin, C&B
 • Strong English communication skills
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 5 year experiences in beauty, cosmetic, skincare manufacturing
 • Understanding supply chain excellence, manufacturing excellence; TMP, WCM, Lean
 • Good communication and presentation skills in English and Thai
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 7+ years from an MNC Manufacturing experience is a must
 • Experience with Globally Demand planning strongly preferred
 • Fluent in English (written and spoken)
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
 • Maintain safety & environmental systems
 • Ensure compliance with laws & standards
 • Coordinate training & awareness programs
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบและจัดวางสินค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Minimum 3 years’ experience of Merchandise in retail business.
 • Good command of English both written and spoken.
 • SAP knowledge Experience in working with a merchandising system.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Strategic Planning: Define production plans.
 • Performance Optimization: Improve efficiency.
 • Cross-Functional Collaboration: Address bottlenecks.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายอื่น ๆ
classification: งานขาย
 • Technical Support: Provide engineering assistance.
 • Sales Strategy: Develop and execute plans.
 • Marketing Initiatives: Drive sales through marketing.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Supervise production for quality & quantity.
 • Coordinate shifts for output goals.
 • Improve efficiency & productivity.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Key role in painting production process
 • Drive production goals: Quality, Cost, Efficiency, Delivery
 • Continuous improvement
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานวิศวกรรม
 • Ensure safety, health, and environmental standards compliance in plant facility
 • Lead energy-saving initiatives and oversee renewable energy projects
 • Manage wastewater treatment plants and water recycling systems.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - พื้นที่
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • 6-8 years retail management experience managing multi-store operations
 • 5+years management experience within a retail environment
 • Willingness and ability to travel to other stores throughout the region
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Supervision: Ensure quality production.
 • Team Management: Train and coach staff.
 • Process Improvement: Enhance efficiency.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Lead HR and administrative functions in a dynamic manufacturing environment
 • Shape HR policies and procedures to support organizational objectives
 • Manage end-to-end recruitment process and foster a positive work culture
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Manage a skilled team to uphold quality standards
 • Continuous Improvement: Drive efficiency and quality enhancements.
 • QA: Ensure adherence to standards and implement corrective actions
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวะอื่น ๆ
classification: งานวิศวกรรม
 • NPI Support: Design molds for new products.
 • Documentation: Maintain accurate design records.
 • KPI Optimization: Enhance efficiency and quality.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Capacity Planning: Optimize resource allocation.
 • Process Enhancement: Improve reliability and efficiency.
 • Collaboration: Work with departments on capacity solutions.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายอื่น ๆ
classification: งานขาย
 • Business Development: Expand sales in Thailand and abroad.
 • Sales Strategy: Develop plans for channel partners.
 • Financial Planning: Budget and forecast.
7 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่