แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
  • 1-3 years of experience in software development
  • Backend : C#, Asp.net MVC, Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript, NextJS, VueJS
  • Hybrid Working (WFH 2 days/ week) Flexible hour, Free lunch
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
  • 2+ years of experience in Accounting or Finance
  • Month-end account closing
  • 5-days work week, Flexible hour, Free lunch
18 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่