0 งานที่ One Real Estate
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบและวางผังเมือง
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Prestigious Chinese Real Estate Developer
 • Based in South East Asia
 • Project Director
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$40,000 – $50,000 per month (HKD)
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • 35-45 Years Old
 • 3+ Yrs Exp as Management Level in Accounting Role (Real Estate)
 • Has a CPD License
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Recruitment Specialist from recruitment agency
 • English proficiency
 • Proven track record in recruiting experienced real estate agents
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • 5 years+ of real estate development/project management with developer
 • Strong analytical, critical thinking, problem-solving and research skills
 • Excellent interpersonal and communication skills
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • At least 1 year experience in sales in Real Estate
 • Good personality, service-minded, Fast learner
 • Owns a car and a driving license
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - สำนักงานกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$40,000 – $50,000 per month (HKD)
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • High commission of 40-90% plus additional bonuses
 • No need to find your own client (30-40 leads/month provided to you for free!)
 • No need to find your own property (over 250k of property list in our database)
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี และทำหน้าที่บันทึกบัญชี นำส่งภาษี และปิดบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอย่างน้อย 2 ปีสำหรับระดับเจ้าหน้าที่
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษี 5+ ปี สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือผู้ช่วยผู้จัดการ
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Competitive commission structure.
 • Opportunities for professional development and growth.
 • Supportive team environment.
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$40,000 – $50,000 per month (HKD)
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานฝึกอบรม
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Fluent in English and strong Thai language skills an advantage.
 • 5+ years designing and facilitating corporate training programs
 • Convenient office location in Asoke, Bangkok.
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบภายใน
classification: งานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • Opportunity to Shape Luxury Living Experiences
 • Collaboration with Industry Leaders
 • Career Growth and Impact
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Responsible for Human Resources, Office Administration and Procurement
 • Bachelor's degree in Human Resources or any relevant field
 • Experience 12+ years in Human Resources
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานเร่งรัดหนี้สิน
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Attractive Incentive
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Sell the property
 • Direct Experiences in resales/sales agent is an advantage.
 • Can work 6 days/week
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายโครงการ ให้เช่า และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด