แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กร
classification: งานกฎหมาย
 • Compliance
 • Internal Control
 • AML / AMLO
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริการรักษาความปลอดภัย
classification: งาน Trade งานบริการ
 • Lead and mentor a team of security professionals
 • Develop & implement security strategies, assess risks, devise proactive measures
 • Team player, able work across all functions and levels of an organization
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดำเนินคดีและระงับข้อพิพาท
classification: งานกฎหมาย
 • มีใบอนุญาตทนายความ (ตั๋วทนาย)
 • มีความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อ การบริหารติดตามหนี้ การบังคับคดี เครดิตบูโร NCB
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการคดี โดยตรงและผ่าน Outsource Agency
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Assembly Planning, Quality Control, Process Optimization (Trim&Chassis Assembly)
 • Ensure the smooth & efficient assembly, meet quality and safety regulations
 • Good skills in decision making, critical thinking, and presentation skill
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Job Challenging
 • Attractive Benefits
 • DEI Culture
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Automotive
 • R&D Vehicle regulation
 • project development.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Work in Bangna Trad KM.22
 • Attractive Benefits
 • DEI Culture
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานเลขานุการกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
 • Support legal team in area of administration task
 • Coordinate & work with internal & external parties
 • Good command of English communication
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Fluent in English
 • Sales ,Ordering and Allocation
 • Import - Export
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • QA Engineer
 • Import part
 • Fluent in English
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • QA Engineer
 • Gemba
 • Good Communicate in English
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานประสานงานขาย
classification: งานขาย
 • Sales Support
 • Shipping Document
 • New Graduate are welcomed
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Inventory Control
 • Aftersales
 • Spare Part
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Good Team Supportive
 • Attractive Benefits
 • Base in Bangna-Trad KM.22
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการบัญชีและงบประมาณ
classification: งานบัญชี
 • Job Challenging
 • Attractive Benefits
 • We support DEI
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวางแผนกลยุทธ์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Be part of a leading automotive company
 • Work on exciting and innovative projects
 • Grow your career with opportunities for professional development
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿17,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Good Team Supportive
 • Attractive Benefits
 • Base in Bangna-Trad KM.22
28 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่