แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • สามารถสรุปผลรายงาน และนำเสนอได้ทั้ง Thai/English
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเมนูสำหรับลูกค้ารายใหญ่
 • สาธิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้านการสัมนา และ Workshop
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีอื่น ๆ
classification: งานบัญชี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาของทีมได้
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor or Higher degree in related field
 • Good analytical & planning skills
 • Good time management
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 9 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Online Program ได้
25 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่