แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี
 • หยุด เสาร์-ทิตย์
 • ทำงานเป็นทีม
 • รายได้ดี
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿22,000 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • Engineering only.
 • Welcome new graduated.
 • Quotations submission to customers in a clear, detailed and accurate manner.
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Good command of the English language, both verbal and written
 • Opportunity to have valuable experience in Multinational corporate culture
 • Attractive salary packages, Shuttle bus from BKK to factory provided
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาด้านการจัดการและการเปลี่ยนแปลง
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿22,000 per month
subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Engineering only
 • Quotations submission
 • Able to communicate in English and computer literacy
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • High Growth Recruitment Service
 • Career Advancement Opportunity
 • Flexibility working environtment and hybrid work
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานจัดทำเงินเดือนและค่าจ้าง
classification: งานบัญชี
 • Experience in Payroll Management
 • Thai speaker with Fluent English Communication
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Respond to and resolve IT support tickets in a timely manner
 • Set up and configure hardware, including PCs, laptops for new employees
 • Offer technical support to end users.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Strong experience in Payroll function.
 • Fluent Thai and English communication.
 • Able to start work immediately.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • English language fluent in spoken and written
 • Experiences in Garment industry ONLY
 • Attractive salary package and Allowances
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿55,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานจัดทำเงินเดือนและค่าจ้าง
classification: งานบัญชี
 • Thai labor laws, tax regulations, and statutory
 • Thai speaker with Fluent English Communication
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿29,999 per month
subClassification: งานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • International Working Environment
 • Work Location: 26th & 27th floors, The Ninth Towers Grand Rama 9
 • Be a Part of the Worldwide Scientific Community
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานจัดทำเงินเดือนและค่าจ้าง
classification: งานบัญชี
 • Benefit from a comprehensive salary structure that includes a generous base pay
 • tilize industry-leading payroll systems such as PowerVision and ADP Globalview
 • oin a multinational corporation that values growth and development
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานบัญชี
 • Customized career development opportunities
 • Things We Value: Passion, Team, Delivery, Future
 • Fully flexible hybrid working arrangements
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานนอกเวลา

subClassification: งานหัวหน้างาน/งานหัวหน้าทีม
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า
 • Customized career development opportunities
 • Things We Value: Passion, Team, Delivery, Future
 • Fully flexible hybrid working arrangements
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Customized career development opportunities
 • Things We Value: Passion, Team, Delivery, Future
 • Fully flexible hybrid working arrangements
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรไฟฟ้า/งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
classification: งานวิศวกรรม
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานอีเวนต์
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 9% Provident Fund
 • Competitive salary and benefits package
 • 24 holidays
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Buyer
 • Experience in retail business is prefered
 • Good command in English
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานออกแบบและจัดวางสินค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Fashion Business
 • Visual Merchandising strategies
 • VM team management
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานบริหาร - พื้นที่
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Area Manager
 • Retail
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานแรงงานสัมพันธ์
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • FYI Center, Near MRT Queen Sirikit, 5 working days
 • Experience in communicate effectively
 • Good command in Microsoft Office and english
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Opportunity to grow your career with a Global Logistics Company
 • Career path & Next Development: Deputy HR Manager & HR Manager
 • International Exposure
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - สโตร์
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Showroom Manager
 • Work with the Iconic Global Brand
 • Home Furnishings Business
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days, WFH
 • ERP, BPR, ITIL, Digital transformation, IT Application
 • 15 year experience in IT function, IT management
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿55,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Automotive part business
 • At least 10 years in QA/QC
 • Able to communicate in English
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 per month
subClassification: งานสอน - การศึกษาปฐมวัย
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
 • Toeic score of 800+
 • Experience working with early years children (aged 2-6).
 • Group Accident Insurance / OPD
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • import - export
 • Experience in retail business is prefered
 • Good command in English
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • Human Resources
 • Experienced in Payroll
 • Experience in retail business is preferred
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนำเข้า งานส่งออก งานศุลกากร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Customs Specialist
 • Experience in retail business is prefered
 • Good command in English
3 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่