แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Bachelor Degree or higher in Nutrition or related
 • Knowledge overall in Nutrition
 • Good command spoken and writing in English
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Product Development do the reseach under our Global Innovation Center
 • Where you may utillize your skilld through out uor high technology and support
 • We are looking for creativity, result driven and good team worker with English.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Background in Food Science, Product development, Culinary Arts
 • Exp: in product and production Compliance development in food industry
 • Familiar with food safety regulation and quality control process
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • 5 Yrs. Experience in QA / QC in Manufacturing
 • Able to work in upcountry & abroad
 • Good in English and interpersonal skills
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Bachelor's or master's degree in food technology
 • 0-3 years of experience in R&D Lab in Food Industry
 • New Product Development, Patent review & analysis
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
 • ความปลอดภัยแก่พนักงานในบริษัท
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿54,999 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Sensory expert จนฉายาเลื่องชื่อว่า #ชิวหาพาเพลิน
 • ความรู้ Food Sci แน่นเปรี๊ยะ
 • รู้จักว่า Flavor ตัวไหนเด็ด อร่อยจริง
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Product Manager specializing in Food Ingredients.
 • Food science and Food Technology career opportunity
 • Flexible Time,Transport Allowance,Near BTS Ekamai
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Selling raw material Food Additive
 • Survey and expand market to new application
 • Good selling and communication skills
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Qualified to degree level in a food science
 • New Food Science Graduates Open to apply
 • Regulatory Affairs / Quality Assurance
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Emphasizing how products contribute to development of food products & solutions.
 • Technical Sales Representative, Degree in Food Science or related field
 • Flexible time,Transport allowance,Near BTS Ekamai
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿67,500 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Assist with new product/flavouring development
 • 4+ years experience in R&D, Food Flavor
 • Fluent in English and knowledge of food industry
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Food Manufactoring, Food Engineering, Food Science
 • Keep good record of R&D database
 • Prepare documents to support new product labeling
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ขึ้นทะเบียน อาหารและยา
 • มีประสบการณ์ด้านยื่นขอ เจดแจ้งเลข
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Alternative Protein / Plant Based
 • Research Materials & Ingredients
 • Ayutthaya Base
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Start-up Culture/Hybrid Working
 • Energetic Environment
 • Unlimited Vacation Leaves
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿65,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Product Development / NPD Pet Food & Nutrition
 • Understanding of AAFCO, FIDIAF and DLD regulations
 • Pet Food Production Process & Technology
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science, Chemistry, or related area.
 • Experience working in Coating, Marinades, Sauce or Seasoning or QSR/Food service
 • Good command of English language and Computer proficiency.
30 วัน+ ที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่