แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy with MBA would be an advantage.
 • Min.2years’ experience in a project management, marketing, business development
 • Good command of written and spoken English
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Operation Management and Safety Management
 • Operation for Oil & Gas Station
 • Data Driven mindset and Data Analytics
12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Extensive experience in auto parts sales
 • In-depth knowledge of aftermarket auto parts B2B
 • Good command of English
11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • +5 years experience in sale, property consultant
 • Good command of English
 • Have experience in Condominium Sales
11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Use data to improve business processes and profits.
 • Establish, Manage, & Track Customer Lifetime value in both B2B and B2C
 • English Speaking is require
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • High Growth Recruitment Service
 • Career Advancement Opportunity
 • Flexibility working environtment and hybrid work
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • School Partnership Development
 • Salary + Incentive + Commission + Transportation Allowance + Housing Allowance
 • Education Technology Company
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Japanese famous company
 • Good Salary
 • MRT Lumphini
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Join a Global Leader: Work with a renowned international brand
 • Opportunity to Showcase Business Development Skills:
 • Competitive Compensation Package: highly attractive salary and benefits package
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Business Development , Insurance Broker, Risk Advisory
 • China Client Services, B2B
 • Hybrid Working, Chinese is welcome
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Sales Farming Air Freight
 • 1-2 years in sales freight
 • Resulted oriented to Achieve yearly target
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Competitive salary with performance bonuses and high commission per month.
 • Hybrid Working Mode – 3 Days at office / 2 Days at Home
 • A vibrant and inclusive workplace culture.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Store expansion programs
 • To track competitor’s activities, market movement
 • Business-oriented mindset
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Market Research, Sales Analysis
 • New Business Expansion, Automotive, B2B
 • Advance Excel, Power BI
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Exp: Product Development or Trade Marketing
 • Numerical and Data Analysis
 • Supplier Management and Category management
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Hybrid working model
 • Free lunch & snack
 • New gen organization
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • International Business Development
 • Hybrid woking, international environment, high compensation
 • A change to work in legal and accounting consulting services company
3 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่