แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Experience in real estate sales, international residential properties.
 • Ability to work independently and proactively, managing multiple clients
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Sales Real Estate
 • Sales Condominium
 • Sales Condominium,Bangna Zone
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Experience in Real Estate (Residential Only)
 • Luxury Real Estate
 • Top Management Leve
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Thailand's Fastest Growing Proptech Co.
 • High commission
 • Demonstrable success in real estate agent
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • High Commission
 • High volume of Qualified Leads For Free.
 • *HYBRID WFH* Multi Cultural, supportive and collaborative work environment.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿23,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Commission
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • 18,000 - 25,000 บาท/เดือน (เงินเดือนที่แสดงยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป
 • เลือกวันหยุดประจำสัปดาห์เองได้
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Identify potential sales opportunities in residential market
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Good Command in English
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿32,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Mid/Luxury Real Estate (Housing projects)
 • Commission + other incentives
 • Annual sales development course training
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿12,000 – ฿18,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿32,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Real Estate Agent (Re-sales)
 • Commission + other incentives
 • Annual sales development course training
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿24,999 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • High commission of 40-90% plus additional bonuses
 • No need to find your own client (30-40 leads/month provided to you for free!)
 • No need to find your own property (over 250k of property list in our database)
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายที่อยู่อาศัย
classification: งานอสังหาริมทรัพย์
 • Excellent communication skills
 • Fast learner and passion for sales
 • Hands-on experience with estate or properties is a plus
26 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่