แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • เรียนรู้และเติบโตสาย Entrepreneur และสายการตลาด
 • ได้เรียนรู้จากที่ปรึกษาองค์กรระดับโลกที่หลายๆบริษัทต้องการตัว
 • สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Annual leave 20 working days per year.
 • Work From Home 2 days per week.
 • International Environment.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Strategic & Planning Marketing in Shopping Mall
 • B2B Marketing
 • B2C Marketing
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Fluent in English, with proficiency in Thai.
 • Start-up and multinational environment
 • Be part of a team that values innovation, creativity, and shared success.
12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Develop marketing plans and strategies
 • Survey & Analyze market trend , Customer Insight
 • Event , Promotion , Communication (online & offline)
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Demonstrable exposure in the B2B/SaaS technology marketing space.
 • Over 8 years of professional experience
 • international environment
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Min.10 yrs. experience in the relevant industry, 5 yrs. at the managerial level
 • Possess strategic thinking and ability to implement and drive business results
 • Strong leadership, presentation, and English communication skills.
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Min. 10 years of working experiences in Trade Marketing
 • Good command of English
 • Salary 150K-200K THB
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Brand Marketing
 • good attitudes
 • ownership
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Experienced in marketing from retail fashion business.
 • Track record of developing and executing successful marketing campaigns.
 • Proficient in digital marketing tools and platforms
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿220,000 – ฿255,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Flexibility of work hours with hybrid work arrangement
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Digital marketing strategies
 • Marketing
 • Content strategy
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Marketing and Branding
 • Working 5 days/week
 • Food & Beverage business
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Well-establish financial institution
 • Flexible working hours
 • Competitive salary and compensations
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿120,000 – ฿180,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿90,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • CMO for coffee business
 • Manage and protect the company's brand
 • Broaden and increase the awareness of industry trends
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Any related of Pet Business / Background is a plus
 • Project Feasibility and P&L
 • Business Development and Initiative in New Ideas
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • At least 10 years of working experience as a Marketing Director or similar role
 • Working experience in the cosmetics, beauty industry or FMCG.
 • Location: Srichand Head Office Rama 9 Soi 53
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • At least 5 years' exp. in marketing with proven successful strategies
 • Requires expertise in Marketing Metrics, MarCom, Branding, and eCommerce
 • Work from anywhere 3 days a week, with flexible working hours
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • พัฒนา และบริหารกลยุทธ์สายงานการตลาด
 • บริหารงานสายงานการตลาด และการจัดการกลยุทธ์
 • จัดการ และพัฒนาสายงานการตลาด
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 5 years+ of experience in marketing, business administration, or a related field
 • Strong understanding of marketing principles, market research techniques
 • Excellent interpersonal and communication skills
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 5+ Yrs Exp in Marketing & 3+ Yrs Exp Working in a Hospital is an Advantage
 • Proven Track Record of Developing & Executing Successful Marketing Campaigns
 • Strong Understanding of Digital Marketing, Social Media & Content Management
7 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่