เว็บไซต์พันธมิตร
อ่านเพิ่มเติม
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขนส่งทางบก
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในงานด้านการขนส่ง
  • บริหารจัดการการขนส่งสินค้า
  • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
21 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด