แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อ Partner ต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Entertainment จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • International Business
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • market research
 • marketing strategies
 • Product design or Product Development
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต Food Technology, food science, biotech
 • ประสบการณ์ ด้านโรงงงานอาหาร 5 ปีขึ้นไป
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ ประกันอุบัติเหตุ
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Trade Marketing
 • Sale strategy & Promotion
 • Wholesales & Retail
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Warehouse & Logistics Manager
 • Warehouse Manager
 • Logistics Manager
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Marketing campaign and promotion
 • Branding, Marketing Communication
 • Operations and sales management
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Marketing : Product Management
 • FMCG
 • Personal Care & Household Products
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Good Salary
 • Language allowance
 • BTS Kheha
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Fun, Dynamic, Teamwork
 • Career Growth
 • Performance Bonus
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Good English
 • Flexible working hours and location
 • Project Improvement
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 5-10 years of working experience in Import or BOI
 • Experience in food & beverage products or ingredients business
 • Skilled in SAP or Power BI
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Min. 5 yrs hand on BD /Sales Manager experiences
 • Logistics Manager - Strategic Operations
 • Experience in leading a successful team
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • At least 4 years experience in E-Commerce
 • Marketing strategy, End-to-end marketing campaign
 • Has experience and passionate in retail business
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • FP & A, Operations Finance Planning, FMCG
 • Supply Chain Finance, Finance Business Partner
 • OPEX, Good Command of English, Financial Analysis
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 7+ years from an MNC Manufacturing experience is a must
 • Experience with Globally Demand planning strongly preferred
 • Fluent in English (written and spoken)
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Supply Chain Manager
 • SAP systems
 • Excellent knowledge of supply chain processes
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Transportation & Logistics
 • Ecommerce Operation
 • Process Improvement
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • CRM Marketing
 • CRM Data
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 60000 - 90000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Large Multinational Company
 • Leading Warehouse Operations
 • Commercial HVAC and Air Moving Applications.
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 4 months program of Engineer Internship in Manufacturing Supply Chain
 • Learn to work with well know and loved snack brands
 • Paid Internship with opportunity to learn in Manufacturing, FMCG, MNC company!
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • English is a must
 • Garment Manufacture
 • Fabric Printing
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Provide excellence service for customers and business in Thailand and Malaysia
 • Experience and have knowledge in Logistics, Supply Chain, Import-Export
 • Hybrid work environment
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Proven experience in a manufacturing leadership role with a track record
 • Salary: 100k -150K,
 • 5.5 days working
17 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่