เว็บไซต์พันธมิตร
อ่านเพิ่มเติม
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการบิน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Able to work in shift
 • Able to work under pressure
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการบิน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 10 years’ experience in airline Flight Operations Engineering
 • Electronic Data Processing systems
 • Fluent in written and spoken English
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการบิน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Minimum of 10 years' related work experience
 • Great career prospect
 • Collaborative Work
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการบิน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor degree in aeronautical or field with equivalent work experience
 • aircraft simulation manuals, FCOM, MEL
 • Advanced level of communication skills in English
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการบิน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor degree in aeronautical engineering
 • General knowledge of aircraft systems
 • Advanced level of communication skills in English
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการบิน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor degree in aeronautical engineering
 • 2 to 5 years of experience in Weight and Balance Engineering
 • 2 to 5 years of experience in Load Control system
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการบิน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Bachelor degree or Master degree in aeronautical
 • 5 years of experience in airline operations
 • Advanced level of communication skills in English
19 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด