แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Degree in Nursing
 • 2 years' experience in health claim management
 • Reviews, analyzes and approves medical claim
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Claims
 • Claims Assessor
 • Insurance Business
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Experience in Claim Operation, Claim Analysis, Claim Process Improvement
 • Excellent interpersonal and English skills
 • Flexi Time/ Hybrid Work / Near BTS National Stadium, D&I Workplace
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Bachelor's degree in Nursing, Health Science
 • 2 years working experience in Claim Assessor
 • มีความรู้ทางการแพทย์ สามารถอ่านรายงานแพทย์ได้
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Experienced in P&C Claim, Marine Claim
 • Excellent interpersonal and English skills
 • Flexi Time/ Hybrid Work / Near BTS National Stadium, D&I Workplace
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • At least 5 years of health claim experience
 • Nursing of Medical background
 • Flexi Time / Hybrid work / Near BTS National Stadium
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Working in International Company
 • Agile culture and Hybrid working
 • Excellence employee benefits
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Well-rounded TA claims process
 • Effective command of English
 • Flexi Time / Hybrid work / Near BTS National Stadium
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • International work environment
 • Serving clients worldwide
 • Office located close to BTS Ratchathevi
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿130,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Health insurance, manage & handle Claim case, Audit & coaching team member
 • Oversee end-to-end claims process, claims processing, coding and reimbursement
 • 150K, Bonus, Provident Fund, 20 days AL, Full of insurance, Mon - Fri 8:30–17:30
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • WFH 2 days
 • Flexible working hours
 • Work 5 days( Mon-Fri) *No work on weekend*
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Death and major claims
 • Claims
 • Insurance Business
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • The Agile culture working environment and flexibility to work
 • Flexi hour and Work Anywhere
 • Location near BTS Chong Nonsri
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • International working environment
 • Good ethics and a caring working culture
 • Beautiful office and great location in the heart of Bangkok
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Experience in UR Nurse in hospital
 • Experience in Life or non-Life Insurance and Health Claims
 • Capable to communicate in both writing and speaking English
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินไหมทดแทน
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
30 วัน+ ที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่