แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Bachelor degree in Actuarial, Statistics
 • 5-10 year working experience
 • Hybrid working style of WFH
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿27,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย/สถิติ
 • คำนวณเบี้ยประกันภัยสำหรับประกันภัยประเภทต่างๆ
 • มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม SAS และ VBA
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Experience in IFRS 17 Prophet models
 • Prophet calculated reserve using NPV and GPV basis
 • Flexible and Hybrid Work
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Analyze the P&L, balance sheet and CAR projection
 • Perform internal stress test and economic capital
 • 6 years working experience with 5 SOA exams
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Product development : Specialized Accidental and Health products of individual
 • Negotiate with the reinsurer to get an effective reinsurance scheme
 • Flexible and Hybrid Work
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿105,000 per month
subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Strategic decision support: Manage team to provide insights and analysis
 • Forecasting and trend analysis: Forecast and analyze business trends
 • Flexi hour and Work Anywhere
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿22,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Experience in Actuarial software development
 • Strong actuarial technical skills, risk management
 • Excellent communication and analytical skills
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Attractive remuneration
 • Flexy work hours, Hybrid work
 • Office near BTS/ MRT Silom
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Life & Health Insurance Product Development
 • Good command in English
 • Product Implementation
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Pricing,Reinsurance
 • Insurance, Statistic, Mathematic
 • Calculate RBC,Motor,Non Motor.
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Career Advancement
 • Learning Organization
 • Hybrid Working
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Life Insurance
 • IFRS17
 • Actuary
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • EV Reporting
 • Actuarial
 • Life Insurance Industry
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿133,333 – ฿200,000 per month
subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Job1: Pricing Actuarial, Life Insurance, Actuarial Software (THB 200,000)
 • job2 IFRS17,Reconciliations, the team for IFRS 17 Process. (THB 80,000)
 • Variable Bonus, MRT Sukhumvit, Insurance, Provident Fund, AL 12 days, Mon-Fri
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Inclusive Workplace
 • Hybrid working
 • Learning Organization
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • Product Analysis / Development
 • User-Testing / Process Improvement
 • Experienced in Life Insurance is a must
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
 • ประสานงานประกันภัยวินาศภัย
 • การรับประกันภัยการจัดงาน
 • บันทึกงานขายเข้าระบบ BIZ Broker
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักสถิติการประกันภัย
classification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ
30 วัน+ ที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่