แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Hybrid Work
 • Flexible Working Hours
 • Fast-paced Environment
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Installation, Configuration, Maintaining, Technical Support, Operation System
 • Experience in IT support / IT Helpdesk: Hardware and Software wth IT Global team
 • Able to communicate effectively in English
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿22,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Service-Minded
 • Passion in Tech
 • Start-up environment
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Support การนำระบบขึ้น Production กับ Database
 • ดูแลการจัดเก็บรักษา Source Code
 • Production และ UAT
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Provide support for company's hardware, network, and application.
 • Strong understanding of computer, network system, and IT equipment.
 • Ability to provide technical support and resolve queries.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿89,999 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • IT Manager
 • IT management
 • technology service delivery
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Hybrid work place
 • Creative and collaborative work atmosphere
 • Opportunity to create new financial innovation
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experienced in database or system management
 • SAP / DMS / Express / C4C System support
 • Good communication skills in English
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • -Experience to implement Oracle
 • -IT working experience in large FMCG enterprises is preferred
 • Cooperate with the HQ to participate in the roll-out projects in Thailand
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 30K - 45K
 • Analysis Support, Benchmarking analysis, Retailers, Accounting data
 • Macro, Power Query, Pivot, Power BI
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • IT Helpdesk
 • IT Support
 • Hardware
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿34,999 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in an IT support, IT Helpdesk role.
 • Experience with Microsoft Operating Systems and IT Applications.
 • Able to communicate in English.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Application / Service Support
 • Location: BTS Ekkamai
 • Working Day: Mon-Fri (WFA every friday)
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • IT Support
 • Good Command of English
 • Global Company
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Work Life Balance Environment
 • Young, energetic, and supportive team!
 • Opportunities for learning and professional development.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • SAP support (FI,CO,TR,MM), SAP functional role!
 • Fast Growing Company with modern culture
 • Provident fund, unlimited annual leave!
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Manage project IT with ManagerSuch as.IT equipment,office equipment,IT Implement
 • Co-ordinate the daily operation with all divisions.
 • มีความรู้ด้าน IT /กระบวนการทำ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ERP SAP
 • S4hana ERP system
 • module CO (CO,CCA,COPA,COPC)
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Hybrid work place
 • Minimum 2 years’ experience in IT functions.
 • Can Communicate in Japanese
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Near MRT /BTS
 • Hybrid Working
 • International Environment
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Onsite, Dynamic Work, Fast-Paced Environment
 • IT Support / IT Helpdesk, Hardware and Software
 • Google Workspace, ERP, CRM
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • IT Helpdesk Support
 • Bachelor's Degree in IT, Computer science
 • IT Support
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience Jira, Confluence, Bitbucket
 • Practical experience of usage project management tools and ticketing systems
 • At least 3 year of working on Magento
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Promptly respond to product or service issues, queries, and requests from users
 • Classify, manage, and provide advice and solutions for all tickets
 • Detect duplicate and recurring issues to help identify problems for management
9 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่