แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนโยบาย งานวางแผนและระเบียบข้อบังคับ
classification: งานราชการ
 • At least with 5years+ in Trade & Compliance
 • Regulatory Compliance Oversight
 • Project Management
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานราชการ - ส่วนกลาง
classification: งานราชการ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์
 • จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย
 • มีใบอนุญาตว่าความ
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานราชการอื่น ๆ
classification: งานราชการ
 • วิจัยวิชาการ
 • นโยบายสาธารณะ
 • ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานราชการอื่น ๆ
classification: งานราชการ
 • Inequality data management and monitoring
 • Data management and monitoring
 • Inequality data management
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานราชการอื่น ๆ
classification: งานราชการ
 • นักวิชาการ นักวิจัย
 • เยาวชนและแรงงานนอกระบบ
 • พัฒนาระบบการศึกษา
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿24,000 – ฿34,000 per month
subClassification: งานรัฐบาล - ส่วนจังหวัด
classification: งานราชการ
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานราชการอื่น ๆ
classification: งานราชการ
 • ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 • วิจัยวิชาการ
 • นโยบายสาธารณะ
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานราชการอื่น ๆ
classification: งานราชการ
 • การจัดการความรู้
 • วิจัยวิชาการ
 • พัฒนาระบบการศึกษา
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนโยบาย งานวางแผนและระเบียบข้อบังคับ
classification: งานราชการ
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานรัฐบาล - ส่วนจังหวัด
classification: งานราชการ
 • Competitive compensation and benefits
 • Flexible working hours, 5 working days
 • Work location at Samyan Mitrtown Office
10 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่