แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรม มีความรู้ในระบบ Automation
 • ปสก.ในงานบริหารโครงการ หรือ PM 3+ ปี
 • ทำงานวันจ.-ศ. ที่สนญ.สีลม และ onsite ตจว.กับทีมเป็นครั้งคราว
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Solar / Renewable Energy
 • Project Management
 • Good Command in English
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Problem-solving skill
 • Be able to be multitasks
 • Good spoken and written Thai and English
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • วิศวกรไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ใช้งาน AutoCAD ได้
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿23,333 – ฿35,000 per month
subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Competitive compensation and benefits
 • Flexible working hours, 5 working days
 • Work location at Samyan Mitrtown Office
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Problem-solving skill and pragmatic approach
 • Be able to be multitasks and work in stress
 • Professional spoken and written Thai and English
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Able to manage construction work,
 • Plan project construction and manage construction
 • Control project quality and follow up
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿80,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Project Manager
 • Project Engineer
 • Civil Engineer
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Renewable energy
 • 2-year experience in project coordinator
 • Having knowledge of engineering disciplines is advantage.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • 2yrs exp. in business development, project management, or quantitative analysis.
 • Familiar with Business Strategy / Business Model / Project Performance.
 • Skilled in business development, project management, and data analysis.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • PMP/PgMP certificate (or equivalents) is preferred
 • Fluent in English and computer skills.
 • Lead and manage NPD/NPI/LCM project portfolio
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Project Engineer
 • senior Engineer
 • Engineer
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • 5yrs exp, in process improvement, project management or quantitative analysis.
 • Experience background in Retail, E-Commerce, Supply Chain, consultant.
 • Skill preferred: Analytical techniques of Six Sigma, Lean, Cost saving.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • IoT Engineer, Project Management,Systems, Analysis
 • IT, Computer Engineering, Python, MES
 • PLC ThingWorx, SCADA, JavaScript
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Maintenance
 • Preventive
 • Chinese Restaurant
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Develop project plans, schedules, and project execution plan, procedure
 • Oversee the procurement of materials, equipment, and services required
 • Ability to thrive in a dynamic and fast-paced work environment
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Requirements Management Engineer
 • Project Management
 • Requirements Management
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Minimum 10+ years’ experience in Oil and Gas industry
 • Bachelor or Master Engineering Degree
 • Team leader with strong engagement skill
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Bachelor or master engineering
 • Minimum 10-12 years experience in distribution terminal industry or DS business
 • Good command in English
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Great Opportunity to Grow a Company Presence in Asia
 • International Company
 • Future Projects Opportunities and Career Growth
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • 8-10 years experience in mechanical design engineering
 • High-rise building, Factory, Warehouse
 • Mechanical Engineer, MEP, M&E,
16 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่