คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • Attractive salary & benefits with growing company
 • Experienced in Petrochemical or Chemical Process
 • Experienced in operating DCS or equivalent
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • International work environment with exposure working at regional/global level
 • Part of extended Engineering team with exciting project pipelines
 • Great career development & learning opportunities
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2- 5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • 5 years of experience in production supervisor in plating or chemical process
 • People management skill and Good English communication
 • Effective and clearly communication both internal and external department
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • จัดทำ Operation Report และ วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem)
 • ติดตั้งเครื่องจักรและให้คำปรึกษาในงานซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงาน (Turnaround)
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • Plastic Injection & Set up Parameter
 • Tool&Die
 • Molding Process
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$60000.00 - $70000.00 p.m. + Housing Allowance
subClassification: งานวิศวกรเคมี
classification: งานวิศวกรรม
 • Supervise and coordinate the shift in the Production Department.
 • Scheduling and control record of department.
 • Control actual incoming before produce production raw material.
22 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด