แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
  • Drive digital learning enhancements at Sasin through LMS optimization.
  • Collaborate on innovative course content with instructional designers.
  • Lead training initiatives for effective technology use across the institution.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿38,000 – ฿42,000 per month
subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
  • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการอาหาร
  • มีผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างน้อย 3 ชิ้นในระยะเวลา 5 ปี มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 750+) และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสอน - ระดับอุดมศึกษา
classification: งานการศึกษา งานฝึกอบรม
22 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่